Shutterstock

Studie: Så får du andra att tycka om dig

Det är en jättebra och relevant fråga, som två tyska psykologer ser ut att ha hittat svaret på.

De flesta av oss vill gärna att andra människor ska tycka om oss. Men hur ska vi egentligen bete oss för att lyckas med det?

Det har två tyska psykologer, Michael Dufner och Sascha Krause vid universitetet i Leipzig, eventuellt en bra lösning på.

De har forskat i hur människor uppfattas och uppskattas av dem de möter och pratar med för första gången. Med utgångspunkt från dessa observationer har de lagt fram ett par konkreta råd om vad som främst framkallar positiva känslor hos andra.

Främlingar fick prata med varandra

Det intressanta är att vi människor inte alltid är så bra på att bedöma vilket intryck vi gör på andra under ett första möte. Det har att göra med att vi inte helt behärskar konsten att avläsa verbala och icke-verbala signaler, folk skickar ut när vi står och pratar med dem.

Det kan däremot andra. Därför valde Dufner och Krause att göra en studie, i vilken 139 män och kvinnor som aldrig tidigare hade träffat varandra, skulle engagera sig i ett antal fem minuter långa personliga samtal. Detta skulle bedömas av ögon utanför.

Observatörer utvärderade reaktionen

Deltagarna ombads ge sina första intryck av den person de skulle träffa innan samtalet började. Utvärderingen grundades på foton av vederbörande samt en kort personlig introduktion. Efter samtalet skulle deltagarna utvärdera hur bra de tyckte om personen.

Alla samtal filmades, så att fyra oberoende observatörer i efterhand kunde iaktta och analysera mötena. Observatörerna var tränade i att vara uppmärksamma två sorters beteende. Det ena var ett dominerande, självsäkert och lite skrytsamt beteende. Det andra var ett artigt, välmenande, varmt och vänligt sätt.

Visa intresse för den andre

Människor reagerar nämligen helt olika på dessa båda beteenden. Personer som kan vila i sig själva och kanske har en tendens att vara svagt dominerande och lätt självsäkra i ett samtal har lättare att uppnå en allmän popularitet som förknippas med status, respekt eller beundran. Det är främst av värde för dem själva.

Personer som däremot uppvisar ett mer inkluderande beteende och ger intryck av att vara uppriktigt intresserade av den de talar med väcker helt andra sorters känslor hos motparten. Det är vad de båda forskarna kallar "unik sympati" och det är vad som leder till nära vänskaper, goda kolleger på arbetet och varma, romantiska förhållanden.

Omfamnande beteende ger poäng

Med utgångspunkt i de observationer forskarna gjorde i sin studie vill de ge detta råd till dem som vill veta hur de bäst går till väga för att väcka sympati hos andra.

"Var så omfamnande som möjligt. Det är möjligt att den andra sortens beteende, där du kanske visar större självsäkerhet och dominans är effektivt för ens omedelbara popularitet, men om målet är att knyta nära band och nära relationer är det betydligt lönsammare att visa intresse för motparten och fokusera på henne eller honom", skriver forskarna i Psychological Science.