Studie: Det här är markant markör för otrohet

Forskning i parförhållanden visar att det ofta är möjligt att förutspå ett snedsprång innan det blir en realitet.

otrohet

Forskarna kom dessutom fram till att män var mer benägna att vara otrogna än kvinnor. Och deltagare som avbröt förhållandet i kölvattnet av otroheten men inte hittade någon ny partner upplevde en lägre livskvalitet.

Det är många som är med om att Amors pil knäcks på mitten. Förhållandet överlever inte och parterna går åt var sitt håll. Otrohet eller fuffens i kulisserna är ett brott mot förhållandets regler, som i de flesta samhällen möts med fördömanden.

Det har dock rått ovisshet kring huruvida det är otroheten som leder till problem i förhållandet eller om otroheten är en konsekvens av att förhållandet har gått snett.

Data från 12 000 par

Det ville en grupp tyska forskare titta närmare på och därför analyserade de data rörande trivsel i parförhållandet hos fler än 12 000 tyskar och deras partner. Forskarna delade in försöksdeltagarna i två grupper. Den ena gruppen utgjordes av par som redan hade gått igenom otrohet. Den andra gruppen, som hade undvikit problemet, fungerade som kontrollgrupp.

I otrohetsgruppen delades deltagarna upp i "otrogna" och "bedragna". Kontrollgruppen bestod av deltagare som levde i fasta parförhållanden, men inte hade varit med om några snedsprång i förhållandet. Därefter analyserade forskarna detaljer kring otrohet, tillfredsställelse med livet, engagemang i förhållandet och trivsel hos den enskilde personen och hos paren.

Problemen började före otroheten

De kunde överlag se en gradvis försämring av parförhållandena, som började ett bra tag innan otroheten ägde rum. Denna långsamma underminering utspelades både hos dem till slut var otrogna och hos den andra partnern som hade blivit bedragen.

Efter att otroheten hade inträffat upplevde de personer som hade varit otrogna mot sin partner ett sjunkande egenvärde, mindre tillfredsställelse med förhållandet och sexlivet samt fler gräl. Dessa förändringar gjorde sig inte gällande i samma utsträckning hos dem som hade blivit bedragna.

Männen är värst

Den bedragna parten uppvisade lägre egenvärde och fler konflikter i förhållandet än innan otroheten skedde, men de hade inte observerat att det fanns förändringar inom andra områden som hade att göra med deras trivsel.

Forskarna kom dessutom fram till att männen var mer benägna att vara otrogna än kvinnorna. Och deltagare som avbröt förhållandet i kölvattnet av otroheten, men inte hittade någon ny partner upplevde en minskande livskvalitet. Så låg det inte till varken hos dem som hittade en ny partner efteråt eller hos dem som valde att fortsätta tillsammans. med din partner trots otrohet.