Shutterstock
Jobb arbetssökande jobbsökande

Stor studie: Så här får du lättast ett nytt jobb

Du kan avsevärt öka dina chanser till ett nytt jobb genom att använda rätt taktik.

Dina så kallade svaga kontakter på professionella nätverk som LinkedIn fördubblar dina chanser att få tag på ett nytt jobb.

Det visar en gigantisk undersökning av cirka 20 miljoner LinkedIn-användare, som mellan 2015 och 2019 har granskats av forskare från MIT University, Harvard Business School och LinkedIn.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science och bekräftar en nästan 50 år gammal teori om att dina kontakter utan nära relation i vardagen kan visa sig vara nyckeln till nya upplevelser och – i det här fallet – nya jobb.

Praktisk teori på LinkedIn

Teorin om styrkan i svaga band går tillbaka till 1973, då den amerikanske sociologen Mark Granovetter myntade begreppet.

I grund och botten handlar det om att ju starkare anknytning du har i ett socialt nätverk, desto mer påminner kopplingen dig om dig själv. Det kommer därför också att finnas många återkommande personer bland dina vänner.

Däremot är sannolikheten stor att du inte känner vännerna till en ytlig bekant, som i nätverksteorin beskrivs som ett "svagt band" och som bär fröet till helt nya jobbmöjligheter utanför din normala sociala sfär.

För att omsätta teori till praktik specifikt på arbetsmarknaden, studerade forskarna tillsammans med LinkedIn-experter över 20 miljoner LinkedIn-användare, som delades in i två grupper när de fick funktionen "Personer som du kanske känner".

600 000 fick ett nytt jobb

Den ena gruppen föreslogs relativt starka kontakter med många överlappande vänner, medan den andra gruppen presenterades för svaga kopplingar med få eller inga gemensamma bekanta.

Forskarna undersökte sedan hur många jobb de 20 miljoner försökspersonerna sökte och fick.

Forskarna har framför allt koncentrerat sig på antalet nya jobb i samma företag som nya bekantskaper, eftersom det tyder på ett direkt samband mellan den nya kopplingen och framgång i jobbsökandet

Efter fem år har experimentet genererat två miljarder nya förbindelser och 600 000 nya jobb. Forskarnas slutsats är att "måttligt svaga kopplingar" mer än fördubblar arbetstillfällena.

En måttligt svag koppling definieras här som en relation du delar cirka tio kontakter med utan att ha regelbunden kontakt.

Kontroversiell efterklang

I likhet med andra sociala mediers trixande med de egna algoritmerna berättade inte LinkedIn för testpersonerna att dessa deltog i ett gigantiskt experiment gällande nya jobb och bekantskaper.

Detta har gett upphov till en del kritik om etiken i att öka jobbmöjligheter och därmed ge potentiellt betydande livsförbättringar för en grupp av LinkedIn-användare framför en annan.

Bland annat har Michael Zimmer, chef för Center for Data, Ethics and Society vid American Marquette University, enligt New York Times efterlyst etiska överväganden om långsiktiga konsekvenser i denna typ av experiment.

LinkedIn har svarat på kritiken genom att hänvisa till dess användarvillkor, som säger att användardata kan användas för "att forska om trender inom det sociala, ekonomiska och arbetsrealterade områden".

Enligt flera medier har de Microsoftägda sociala mediert framhållit att icke-invasiv teknologi har använts för att svara på viktiga forskningsfrågor, och företaget har varken experimenterat med sina medlemmar eller behandlat arbetssökande orättvist i studien.