Shutterstock
Gående

Stor studie: Så få minuter behöver du gå dagligen för att minska risken att dö i förtid

Hälsodata från mer än 30 miljoner människor får nu engelska forskare att gå ut med en mycket konkret rekommendation.

Varje år dör 18 miljoner människor av hjärt-kärlsjukdomar, vilket för dessa sjukdomar till världens dödligaste.

Men ett av tio för tidiga dödsfall, som beror på exempelvis blodproppar eller olika cancerformer, kan faktiskt förebyggas med lite motion varje dag.

Det är slutsatsen i en studie från Cambridgeuniversitetet, i vilken forskarna också levererar ett konkret förslag på hur många minuter du behöver gå dagligen för att avsevärt minska risken att dö i förtid.

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att vuxna människor genomför mellan 150 och 300 minuters fysisk aktivitet i måttlig intensitet varje vecka, eller mellan 75 och 150 minuters aktivitet i hög intensitet.

Men nu visar resultaten från Cambridge, som innefattar information om inte mindre än 30 miljoner människor, att hälften av den rekommenderade mängden motion också kan reducera risken att dö förtid markant.

Reducerade risken markant

Forskarna sammanställde information från 196 tidigare studier i en så kallad metaanalys.

Då upptäckte de att bara 75 minuter fysisk aktivitet i veckan, i måttlig intensitet som exempelvis cykling, dans eller raska promenader, reducerade risken för tidig död med hela 23 procent.

Elva minuters fysisk aktivitet om dagen var också tillräckligt för att minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar med 17 procent och risken för cancer med sju procent.

Vad är fysisk aktivitet i måttlig intensitet

"Vi har kommit fram till att det finns betydliga fördelar för hjärtat och chansen att överleva cancer, även om du bara klarar av tio minuters motion om dagen", säger professor James Woodcock, som är en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Forskarnas beräkningar visade också att var sjätte dödsfall i förtid hade kunnat förhindras om alla deltagare hade utfört minst 150 minuters måttlig fysisk aktivitet i veckan. Dessutom skulle ett av nio fall av hjärt-kärlsjukdom förhindras samt ett av 20 cancerfall.

Om alla deltagare hade utfört 75 minuters motion i veckan, skulle cirka ett av tio av de tidiga dödsfallen ha förhindrats, ett av 20 fall av hjärt-kärlsjukdomar och ett av 30 cancerfall.

Forskarnas budskap är framför allt att det är långt ifrån så svårt som många tror.

"Att vara fysiskt aktiv är bättre än att inte vara det. Och om du upptäcker att du lätt klarar av 75 minuters motion i veckan, så kan du testa att öka successivt till den rekommenderade mängden", förklarar Dr Soren Brage, som deltog i studien i ett pressmeddelande.