Shutterstock

Stor studie avslöjar när män och kvinnor säger "jag älskar dig"

Det ena könet är snabbast både att tänka tanken och att faktiskt uttala de tre viktiga orden till sitt hjärtas utvalda.

En av de största milstolparna i ett nytt förhållande är när du och din partner för första gången berättar att ni älskar varandra.

Om du oroar dig för att det kanske är för tidigt att säga "jag älskar dig", så har en studie från universitetet i Abertay nu fastslagit hur lång tid vi i genomsnitt tar på oss innan vi bekänner vår kärlek.

År 2022 frågade forskarna 3 109 vuxna från sju olika länder om vilken partner det var som först sade "jag älskar dig" i deras senaste förhållande.

De frågade också hur lång tid det gick innan de började tänka på att säga "jag älskar dig" och när de och partnern sedan faktiskt sade det till varandra.

Studien visade att män i alla länder och kulturer var snabbast att tillkännage sin kärlek.

Majoriteten väntar i knappt fyra månader

Enligt studien tänker män på att säga "jag älskar dig" 69 dagar in i ett förhållande, medan kvinnor börjar fundera på det efter 77 dagar. Det innebär att båda könen i genomsnitt väntar i omkring 2,5 månader.

När det gäller att rent faktiskt uttala de tre orden, visar resultaten att män i genomsnitt uttrycker sin kärlek efter 107 dagar, medan kvinnor har en tendens att vänta lite längre och att ta bladet från munnen efter 122 dagar.

Det motsvarar 3,5 månader för män och fyra månader för kvinnor.

En femtedel av alla respondenter sade att de bekände sina känslor efter en till två månader, medan en lika stor andel sade "jag älskar dig" mellan fem och sex månader efter att ha träffat sin partner.

Bara en av tio personer sade "jag älskar dig" efter en till tre veckor efter att ha träffat sin utvalda, och lika många som väntade i sju månader innan de delade med sig av det kärleksfulla budskapet.