Stor analys: Därför har mäns fertilitet blivit allt sämre

En bristande förmåga att få barn är ett ökande problem för män i hela världen. Nu hävdar forskare att de har hittat de viktigaste orsakerna - och att männen själva kan göra något åt det.

Spermier bildas i mannens testiklar. Det tar tre månader för en spermie att bli mogen - och män producerar dem livet ut.

© Arkivillustration

Mäns förmåga att fortplanta sig har minskat drastiskt under de senaste årtiondena.

Tendensen har lett till en världsomspännande oro, och forskare har i åratal försökt att finna förklaringar till utvecklingen för att kunna bryta den oroväckande kurvan.

Nu har ett forskarlag från Ungern emellertid granskat 27 000 studier inom området. Mot bakgrund av det har de valt ut 190 studier som de har detaljstuderat i en så kallad metaanalys.

Analysen är enligt forskarna själva den största hittills i sitt slag, och utifrån det omfattande datamaterialet kan forskargruppen nu peka på en rad konkreta faktorer som utgör några av de viktigaste orsakerna till mäns försämrade fertilitet.

Deras resultat har publicerats i tidskriften Reproductive Biology and Endocrinology och handlar främst om DNA:t i männens spermier.

Skador i spermiernas DNA verkar nämligen vara en betydande orsak till nedsatt fertilitet hos män.

Problemet upptäcks dock sällan eftersom män mycket väl kan ha många spermier som rör sig och ser normala ut trots att spermiernas DNA visar sig vara skadat - vilket i praktiken kan göra det svårt för en man att göra en kvinna gravid.

© Shutterstock

Faldende fertilitet

De ungerska forskarna har konkret tittat på vad som ligger till grund för DNA-skadorna, vilka också omnämns som " DNA-fragmentering."

Det här kom forskarna fram till:

1. Mäns ålder

DNA-kvaliteten i mäns spermier försämras betydligt när mannens ålder har passerat 50 år. Mot bakgrund av tidigare analyser förväntade sig forskarna se en betydlig försämring redan från runt 40-årsåldern, men utvecklingen tar alltså fart på allvar betydligt senare.

2. Rökning

För de flesta är det knappast någon överraskning att rökning påverkar fortplantningsförmågan. Forskarnas resultat understödjer detta och visar att rökning kan öka DNA-fragmenteringen i spermierna med i snitt 9,19 procent jämfört med hos icke-rökare.

3. Föroreningar

Enligt forskarna är föroreningar också skadligt för spermiernas DNA. Metaanalysen visade således att faktorer som luftföroreningar, exponering för pesticider eller så kallade insekticider, som används för att bekämpa skadedjur och insekter, ökade spermiernas DNA-fragmentering med i snitt 9,68 procent.

4. En rad hälsoproblem

Det är välkänt att vissa hälsoproblem inverkar negativt på kvaliteten av mäns fruktbarhet. Det gäller särskilt åderbråck i pungen, nedsatt glukostolerans och tumörer. Infektioner som till exempel klamydia och HPV verkar däremot inte ha någon negativ effekt.

Medan forskarna pekar på en rad riskfaktorer tar deras undersökning också hål på en vanlig myt: Samtidigt som vissa specialister rekommenderar män att ejakulera upp mot varannan till var tredje dag för att förbättra fortplantningsförmågan, tyder de ungerska forskarnas resultat inte på att det har någon effekt - i varje fall inte på DNA-fragmenteringen.