Kasia Strek/New York Times/Ritzau Scanpix

Stämmer det att det i en by i Polen bara kan födas flickor?

Under ett helt årtionde föddes det bara flickor i en polsk by. Hur stor är sannolikheten för det?

Från 2010 och tio år framåt föddes det bara flickor i den lilla polska byn Miejsce Odrzanskie.

Den underliga trenden har väckt stor uppmärksamhet, men födelsestatistiken är faktiskt inte så enastående trots allt.

Byn har färre än 300 invånare och under det pojklösa årtiondet kom tolv flickor till världen.

Sannolikheten för att en graviditet leder till en flicka är 1/2, och för två flickor i rad (1/2)2 = 1/4. Sannolikheten för tolv flickor i rad är därmed (1/2)12 = 1/4096, vilket kan tyckas extremt osannolikt.

Kromosomer avgör könet

Barnets kön avgörs av vilken spermie som tränger in i ägget.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Könskromosomer är olika

Kromosomer är strukturer i cellkärnan, som innehåller generna. Varje cell har 23 kromosompar och ett av de paren är könskromosomerna X och Y. Kvinnor har ett XX-kromosompar, medan män har XY.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Kromosomer delas

När testiklar och äggstockar bildar könsceller delas kromosomparen. Kvinnans alla äggceller innehåller en X-kromosom, medan spermierna bär antingen en X- eller en Y-kromosom.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Spermien avgör könet

Tränger en spermie med en X-kromosom in i ägget, bildas ett XX-kromosompar och barnet blir en flicka. Befruktas ägget med en Y-kromosom blir resultatet en pojke med XY-kromosomer.

Men zoomar vi ut lite och tittar på hur många byar det finns i världen, har den ovanliga händelsen sannolikt skett på fler platser.

Enligt GeoNames database finns det cirka 185 000 byar i världen med mer än 500 invånare. Med en statistisk sannolikhet på 1/4096 för tolv flickor i rad, kommer den underliga händelsen att inträffa i cirka 45 av de 184 000 byarna. Och i ytterligare 45 byar kommer det att födas tolv pojkar i rad.

Tolv flickor i rad kan lätt missas

Orsaken till att den polska byn är så iögonfallande är att det sträckte sig över ett helt årtionde. Medan byarnas födelsetal är lite mer än en nyfödd om året, föds det i exempelvis Köpenhamn mer än 12 000 barn om året och därför finns det en hög risk för att tolv flickfödslar i rad förbises.

År 2020 fick den pojklösa trenden sitt slut.