Sömnforskare: God sömn kan förlänga ditt liv

Studie tyder på att det inte enbart hänger på mängden sömn.

God sömn är bra för hälsan

Män som sover gott om natten lever nästan fem år längre än de som har sömnproblem. För kvinnors del rör det sig om två år, visar en amerikansk studie.

© Shutterstock

De flesta har nog hört talas om att en god natts sömn kan göra underverk för både humöret och energinivån dagen efter. Men inte nog med det.

En amerikansk studie visar att god sömn till och med kan bidra till att förlänga livet i en del fall.

Och resultaten visar att det kan handla om flera extraår.

Kvantitet respektive kvalitet

Forskarna kom dessutom fram till att unga män med goda sovvanor löper mindre risk att dö en för tidig död jämfört med jämnåriga som har sämre sovvanor. Enligt forskarna visar resultaten emellertid att det inte uteslutande är mängden sömn som ger hälsomässiga fördelar.

Det som krävs är nämligen kvalitativ sömn. Och den beror enligt studien på följande faktorer:

Studien omfattade 172 321 testpersoner med en genomsnittsålder på 50 år, som följdes under 4,3 år i genomsnitt. Av dem som avled under studiens gång uppskattar forskarna att ungefär åtta procent av dödsfallen kan associeras med dåliga sömnvanor.

Dessutom visade studien att de som uppfyller samtliga fem villkor för god sömn löper 30 procents mindre risk att dö för tidigt, jämfört med dem som inte uppfyllde någon eller bara en av parametrarna.

"Vi kunde se att de som hade en hög sömnkvalitet också löpte lägre risk att utveckla dödliga hjärt-kärlsjukdomar", säger Frank Qian, som är läkare vid Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston till The Guardian, och fortsätter:

"Så om vi kan förbättra samtliga aspekter som leder till sömnkvalitet kan vi kanske förhindra några av de dödsfall som drabbar yngre personer."

Skillnad mellan män och kvinnor

De män som bockade av samtliga fem faktorer för god sömn kunde se fram emot att leva 4,7 år längre än andra män, men för kvinnor såg det inte likadant ut.

De kvinnor som rapporterade de bästa sömnmönstren "vann" nämligen inte mer än 2,4 år.

Trots skillnaderna kan alla dra nytta av bättre sovvanor.

"De som – även i unga år – sover tillräckligt mycket, undviker för många störningsmoment och på det hela taget utvecklar goda sömnvanor, kommer det att bli belönade i form av bättre hälsa på lång sikt", avslutar Qian.

Det framgår dock av studien att det inte kan dras några slutgiltiga slutsatser angående de extra åren för män respektive kvinnor, eftersom det var deltagarna själva som rapporterade in sovvanorna.