Shutterstock
Mand skriger af smerte

Smärta – vad är smärta?

Kronisk smärta, ischemisk smärta och somatisk smärta är olika sorters smärta som kan kategoriseras i tre grundläggande smärttyper. Lär dig mer om smärta och varför olika smärtor uppstår.

Hvad er smerte?

Smärta är en obehaglig känsla, som i regel beror på att din vävnad har skadats eller blivit inflammerad. I en del fall uppstår känslan av smärta dock utan att det går att hitta någon fysisk orsak i vävnaden.

En vävnadsskada orsakar smärta genom att aktivera smärtkänsliga nerver, som sedan skickar signaler till hjärnan.

Om du exempelvis skär dig på en kniv kommer en del nervceller att reagera snabbt och inom loppet av cirka 0,1 sekund skicka signaler till hjärnan om en skarp och stickande smärta.

Andra nervceller tar ett par minuter på sig att reagera och ger en mer diffus, brännande smärta.

Och slutligen är en del nervceller upptagna med att i flera timmar eller dagar registrera ämnen som utsöndras av immunceller, som har samlats vid såret. Detta ger en diffus och dunkande smärta.

Smärta kan dock uppstå på flera olika sätt och forskare delar in smärta i tre grundläggande typer beroende på hur de uppstår.

De grundläggande smärttyperna är:

  • Nociceptiv smärta, som uppkommer då en skada orsakar smärtan
  • Neuropatisk smärta, som uppkommer av att nervceller irriteras eller skadas
  • Nociplastisk smärta, som saknar fysisk orsak

Lär dig mer om de grundläggande smärttyperna i galleriet nedan.

1. Nociceptiv smärta: Skada skapar smärta

När du ramlar och slår dig, skär dig på en kniv eller får en inflammation i ett sår känner du så kallad nociceptiv smärta. Den uppstår när smärtkänsliga nervceller aktiveras av exempelvis mjölksyra från skadade celler.

Shutterstock

1. Mer om nociceptiv smärta

Denna typ av smärta är i många fall av godo och hjälper dig att vila när du råkat ut för en skada. Om muskler eller senor drabbas av ett långvarigt inflammationstillstånd kan det emellertid också orsaka kronisk smärta i leder som plågas av reumatism eller i en överbelastad rygg.

Shutterstock

2. Neuropatisk smärtar: Smärtnerv är under press

Så kallad neuropatisk smärta, även kallad nervsmärta, uppstår när den smärtkänsliga nervcellen skadas eller blir irriterad. Cellen börjar då sända signaler även när receptorerna på dess nervändar inte aktiveras.

Shutterstock

2. Mer om neuropatisk smärta

Denna typ av smärta förekommer bland annat vid diskbråck och karpal-tunnelsyndrom, där nervceller hamnar i kläm, eller vid diabetes där förhöjt blodsocker förgiftar nervcellerna och ger upphov till nervinflammationer.

Shutterstock

3. Nociplastisk smärta: Hjärnan gör dig illa

Tidigare trodde många experter att smärta som inte hade någon konkret fysisk orsak kunde betraktas som inbillning, men i dag har man en mer nyanserad bild av detta fenomen. Denna typ av smärta kallas numera nociplastisk och uppstår troligen för att nervsystemet utvecklar överkänslighet för smärta.

Shutterstock

3. Mer om nociplastisk smärta

Problemet kan bland annat ligga i de delar av hjärnan som reglerar smärta, till exempel insula. Symptomkomplexet fibromyalgi samt vissa typer av huvudvärk och ryggont tillhör denna typ av smärta.

Shutterstock

Vad är kronisk smärta?

Kronisk smärta är smärta som varar i mer än tre eller sex månader. Kronisk smärta kan uppstå på de flesta ställen i kroppen, exempelvis i inre organ, muskler och skelett.

Smärtan kan vara nociceptiv, det vill säga att den kroniska smärtan beror på en skada i den vävnad som gör ont.

Smärtan kan även vara neuropatisk, vilket innebär att den kroniska smärtan uppstår till följd av en skada i en nerv som är förknippad med den vävnad som gör ont.

Och så finns även möjligheten att smärtan är nociplastisk, det vill säga att den uteslutande uppstår i hjärnan.

Kronisk smärta i ryggen är oftast nociceptiv, men i 16–55 procent av fallen bidrar neuropatisk smärta också till kronisk smärta.

Nociplastisk smärta är ett relativt nyupptäckt fenomen, och forskarna har ännu inte har någon överblick över hur vanligt förekommande det är i samband med kronisk smärta.

Vad är ischemisk smärta?

Ischemisk smärta beror på bristande blodtillförsel till en vävnad. Utan blod kommer vävnadens celler att dö av syrebrist och vävnaden bryts långsamt ned.

Ischemisk smärta kan uppstå på flera ställen i kroppen, bland annat i hjärtat, tarmen, armarna eller benen, och utlöses av exempelvis en blodpropp, en allvarlig skada eller en cancertumör.

Hur smärtan känns kan variera mycket. Patienter med ischemisk smärta i bröstet kan exempelvis uppleva en tryckande förnimmelse, ömhet eller en brännande känsla.

Krämpan måste behandlas omgående och behandlingen hänger ihop med den specifika orsaken. Exempelvis kan läkarna avlägsna blodproppar med hjälp av läkemedel eller operation.

Iskæmiske smerter kan opstå i hjertet

Iskæmiske smerter kan bl.a. opstå i hjertet. De mærkes i brystet, men smerten kan også brede sig til venstre arm og underkæben.

© Shutterstock

Vad är somatisk smärta?

Somatisk smärta uppstår när smärtkänsliga nerver aktiveras i vävnad såsom hud, bindvävnad, muskler, skelett eller leder.

Eftersom dessa vävnader vanligtvis har många smärtkänsliga nervceller, är somatisk smärta ofta intensiv och relativt enkel att lokalisera.

Somatisk smärta är den ena av två underkategorier av nociceptiv smärta. Den andra är visceral smärta, som beror på aktivering av smärtkänsliga nerver i inre organ eller slemhinnor.

Dessa vävnader har bara några få smärtkänsliga nervceller, och därför är visceral smärta ofta svagare än somatisk smärta och mer diffus, så att du kan ha svårt att lokalisera varifrån den kommer.