När blev människan monogam?

De flesta på våra breddgrader håller sig i dag till en partner. Men så har det inte alltid varit.

FAST PARTNER

Monogamin blev utbredd när våra förfäder övergav livet som jägare och blev bönder.

© P. PLAILLY/E. DAYNES/SCIENCE PHOTO LIBRARYMERLIN

Historiker och arkeologer tror att tvåsamhet som samlivsform blev utbredd för mellan 10 000 och 5 000 år sedan.

Då tog människorna steget från att vara kringströvande jägare och samlare till att bli bofasta bönder som var bundna till hemmet och det ledde till att monogamin bredde ut sig som samlevnadsform.

Djur har fler partner än människan

I dag är monogami regel i kristna samhällen, medan polygami – äktenskap mellan flera personer – är tillåtet exempelvis i muslimska länder, där en man får ha flera hustrur.

Hos djuren förekommer monogami bara i undantagsfall omkring tre procent av alla världens djurarter lever i fasta parförhållanden.

En av de monogama arterna är storken, som från tre-fyraårsåldern bildar par för livet.