Shutterstock

Myt och fakta om kvinnlig ejakulation

INTIMZONEN: Få saker är så mytomspunna som kvinnlig ejakulation. Är vätskan urin? Är det bara porrstjärnor som kan ejakulera? Vetenskapen har svaret.

1. De existerar bara i erotisk film

MYT Miljontals kvinnor världen över får med varierande frekvens ejakulation i samband med fortplantningsakten. Exakt hur många av jordens cirka 3,5 miljarder kvinnor som sprutar under en orgasm är inte klarlagt.

En systematisk genomgång av de vetenskapliga studierna på området fram 2013 visar att kvinnor ejakulerar under sex i 10–54 procent av fallen.

Den ledande franske forskaren på området Samuel Salama uppskattar för övrigt, i samband med en studie av ämnet, att "alla kvinnor har förmågan, om deras partner vet vad de gör".

Mängden vätska varierar också. Men genomsnittet hos 320 kvinnor motsvarar knappt sex centiliter, enligt en studie publicerad i tidskriften The Journal of Sexual Medicine 2013.

2. Det är bara kiss

BÅDE OCH Det beror på vem man frågar.

Samuel Salama från det franska privatsjukhuset Parly II i Le Chesnay analyserade i samband med sin forskning vätskan från sju kvinnors ejakulationer.

För två kvinnor var vätskan identisk med deras urin. Hos de fem andra kvinnorna fann man även en prostata-specifik antigen, PSA, som var blandad med urinen. Huvuddelen kom dock från blåsan i samtliga fall.

En dansk studie av en enda kvinnas ejakulation konstaterade att bara 50 procent av den ejakulerade substansen var urin.

3. Ejakulation sker bara om man stimulerar g-punkten

MYT Därmed inte sagt att ejakulation inte kan förekomma om man hittar och stimulerar den sägenomspunna g-punkten.

Men fontänorgasmer förekommer både under vaginala orgasmer (inklusive G-punktorgasm) och stimulering av klitoris.

Orsaken till sammanlänkningen mellan de två fenomenen står troligtvis att finna i det faktum att båda fram till för ett par år sedan var bristfälligt vetenskapligt undersökt.

Även på Aristoteles tid antyddes det att också kvinnor kunde ejakulera.

Även på Aristoteles tid antyddes det att också kvinnor kunde ejakulera – en iakttagelse som därefter måste ha fallit i glömska.

© Shutterstock

4. Sprutorgasmer är ett nytt fenomen

MYT Även om sprutorgasmer sannolikt inte ingick i läroplanen när din lärare i sjunde klass redogjorde för (en del av) detaljerna kring livets mirakel, så har varken den kvinnliga anatomin eller för den delen glädjen under könsumgänget förändrats märkbart på flera tusentals år.

De tidigaste beskrivningarna av kvinnlig ejakulation går ända tillbaka till Aristoles – omkring 300 år före vår tideräkning.

I Europa beskrevs det först på 1400-talet, då den nederländske läkaren Laevenius Lemnius i invecklade ordalag beskriver fenomenet, som dock avslöjar att han felaktigt trodde att det var ett slags kvinnlig sperma.

5. Ejakulationen har ingen funktion

BÅDE-OCH Världen är naturligtvis full av barn som har blivit till utan fontänorgasm. Men det finns enligt Samuel Salama inget tvivel om att den kvinnliga ejakulationen sköljer igenom vaginan och underlättar för spermierna att ta sig fram och befrukta ägget.

Dessutom har ejakulationsvätskan ett lägre ph-värde än den vanliga miljön i vaginan, vilket gör miljön väsentligt mindre "fientlig" för de basiska spermierna.