Shutterstock

Försök avslöjar hemligheten bakom mäns sexlust

Försök med möss visar att den maskulina sexlusten hänger ihop med hjärnans omvandling av könshormoner.

Mäns sexlust handlar inte bara om testiklar och testosteron. Försök från 2020 visar att nyckeln till mäns omvandling av könshormoner är lika viktig.

Forskare från Northwestern University i USA har med hjälp av försök på möss studerat vad en gen med namnet Cyp19a1 betyder för den maskulina sexlusten.

Genen är aktiv både i testiklar och hjärncentren hypotalamus och amygdala. Det kodar för enzymet aromatas, som kan omvandla testosteron till östrogen.

I hjärncentren hypotalamus (röd) och amygdala (orange) förvandlar enzymet aromatas (1) testosteron (2) till östrogen (3).

© Shutterstock

Forskarna använde två typer av genetiskt modifierade möss i sina försök. Den ena typen saknade genen i både testiklar och hjärna och kunde därför inte alls producera aromatas. Den andra saknade enbart genen i hjärnan.

Mössens beteende studerades genom att de placerades i burar fulla av honor med ägglossning.

Som förväntat visade den första typen av hanar helt utan aromatas inget intresse för honorna. Den andra typen ville gärna para sig med honorna, men bara hälften så ofta som de kontrollmöss som hade aromatas i både testiklar och hjärna.

Hjärnan reglerar sexlusten

Forskarnas slutsats är att aromatas spelar en lika viktig roll i hjärnan som i testiklarna. Det är första gången forskarna har kunnat bevisa att hjärnans omvandling av testosteron till östrogen reglerar den maskulina sexlusten.

Försöksmöss som saknar aromatas i hjärnan har nedsatt sexuell aktivitet. De parar sig endast hälften så ofta som vanliga möss.

© Shutterstock

Upptäckten öppnar för nya och mer riktade behandlingar för män som antingen saknar sexlust eller som plågas av för stor sexlust.

En behandling som enbart riktar sig mot aromatnivån i hjärnan kan rädda patienten från biverkningar i resten av kroppen.