Storyblocks

Män vill ha smarta kvinnor – eller?

Män säger ofta att de helst vill dejta kvinnor som är mycket intelligenta och högutbildade, men nu finns det vetenskapliga bevis för att man inte nödvändigtvis ska tro dem.

Män** som är på jakt efter en partner reagerar generellt sett mindre positivt på kvinnor med lång utbildning och hög intelligens, jämfört med kvinnor med lägre utbildningsnivå. Och trenden är ännu tydligare om kvinnorna är mer intelligenta än männen är själva.

I ett försök från Nederländerna, som gjordes 2021, skapade forskarna tolv falska onlineprofiler på en så kallad dejtingsajt.

Profilerna – sex manliga och sex kvinnliga – var alla i 30-årsåldern, ickerökare och i god form. Skillnaderna bestod uteslutande i hur vackra de var och hur hög utbildning de hade.

De tolv falska profilerna skrev till sammanlagt 2 700 intet ont anande dejtare.

Det är kanske inte så överraskande att de med de vackraste profilerna fick flest svar – både från män och kvinnor. Men vad gällde utbildning var bilden en annan.

Falska kvinnliga profiler med "gymnasium" som högsta utbildning fick 25 procent fler svar än de kvinnliga profiler som hade angett universitetsutbildning – oberoende av om de manliga dejtarna själva hade en högre eller lägre utbildning.

Skillnad på dröm och verklighet

Sex större försök som genomfördes 2015 i USA visar att män inte alltid själva är medvetna om vilka preferenser de egentligen har när de väljer en romantisk partner. .

I den första delen av försöken lät forskarna en grupp manliga universitetsstuderande göra ett kort intelligenstest. Männen fick därefter veta att de skulle träffa en kvinnlig student som satt någon annanstans i byggnaden och som hade gjort samma test.

Efter att de unga männen hade fått veta sina egna testresultat fick männen svara på om de föredrog att träffa kvinnor som hade fått högre eller lägre poäng än de själva.

Majoriteten av männen svarade att de ansåg att kvinnor – utan att veta något om deras utseende – som hade fått högre poäng än de själva var de mest attraktiva för en framtida dejt.

Verklighetskoll

I nästa del av försöket skulle försökspersonerna göra testet ännu en gång och fick återigen veta att det satt en kvinnlig student längre ned i korridoren med samma test. Men den här gången lät de männen träffa kvinnorna.

Och då förändrades männens reaktion plötsligt drastiskt.

Samtliga män i försöket fick veta att de hade fått 12 poäng av 20 möjliga – och att kvinnorna de kunde träffa hade fått antingen 18 eller 6 poäng. Alla resultat var påhittade för ändamålet.

© Shutterstock / El Nariz

Männen ombads att ta med en stol in i den lokal där mötet skulle äga rum. Forskarna observerade att många av de män som skulle träffa kvinnor med högre intelligens antingen placerade sin stol på långt avstånd från kvinnorna eller flyttade bort sin stol från kvinnan under samtalet.

De drog slutsatsen att så länge männen fick förhålla sig till kloka kvinnor som en föreställning eller en fantasi, så var de positivt inställda. Men i verklighetens möte kände de sig enligt egen utsago ofta mindre "maskulina" och visade mindre romantiskt intresse.

Däremot flyttades stolarna närmare de kvinnor som hade fått veta att de hade fått ett lågt resultat i testet.

Gammaldags normer för nya könsroller

Utseendet spelar en avgörande roll för båda könen. Studierna visar också att högutbildade kvinnor, till skillnad från männen, ofta föredrar en partner som antingen matchar deras utbildningsnivå eller har en ännu högre utbildning.

Kvinnor utbildar sig i allt högre utsträckning, men forskare konstaterar att varken kvinnors eller mäns preferenser har hållit jämna steg med utvecklingen, vilket bland annat leder till att det blir allt svårare för högutbildade kvinnor att hitta en partner.