Kondomfritt skydd för män snart verklighet

En ny typ av preventivmedel för män, som varken innebär stramande gummi eller snitt i de ädla delarna, kan finnas i butik redan 2018.

mandeprævention

Preventivmedel för både män och kvinnor är ofta sammankopplat med obehag, hormoner eller oåterkalleliga ingrepp.

Men med en ny form av preventivmedel för män slipper man den sortens bekymmer.

Vasalgel – som preventivmedlet heter – har precis godkänts i medicinska försök som publicerats i Basic and Clinical Andrology. Där beskrivs hur en enkel injektion i hankaniner medför ett effektivt skydd mot graviditet i minst tolv månader.

Inget permanent skydd

Under lång tid har kondomer varit det enda preventivmedlet för män som inte har inneburit en permanent lösning. Men Vasalgels funktion kan dras tillbaka när mannen önskar det.

Vasalgel fungerar genom att läkaren injicerar en flexibel hydrogel – ett geleliknande material – in i mannens sädesledare.

Geleklumpen blockerar sädescellerna så att de inte kan tränga sig förbi, men sädesvätskan har fortfarande fri passage genom gelén så att mannen kan få utlösning – dock utan sädesceller.

Skyddet verkade i ett år

I de nya försöken fick tolv hankaniner en injektion av Vasalgel i olika doser i sina sädesledare.

I elva av hankaninerna hittade man inga spår av sädescellerna i utlösningen. Samtliga tolv kaniner klarade inte att göra sina honkönade bekantskaper gravida under det år som studien varade under.

Dessutom ser det inte ut att finnas någon form av biverkningar med Vasalgel. Man ska dock komma ihåg att Vasalgel inte skyddar mot könssjukdomar, utan endast graviditeter.

Skydd till salu 2018

Forskarna bakom försöken säger att så snart gelén togs bort från kaninernas sädesledare fick sädescellerna snabbt fri passage genom sädesledarna igen.

Försök på människor kommer att inledas senare i år och redan 2018 kan produkten finnas i butik.