Shutterstock

Kan män och kvinnor vara bästa vänner?

Kan män och kvinnor ha platoniska vänskaper utan sexuella undertoner? Eller kommer det alltid att finnas en underliggande attraktion som de två "vännerna" inte nödvändigtvis är medvetna om?

Det kan låta som en banal fråga – naturligtvis kan män och kvinnor vara vänner. Men ur ett historiskt perspektiv är det faktiskt inte självklart.

Nära vänskaper mellan män och kvinnor blev på allvar aktuella först i kölvattnet av den feministiska rörelsen på 1960-talet. Den större jämställdheten banade väg för fler vänskaper mellan könen, och i dag är 30-42 procent av all vänskap med en person av det motsatta könet.

Vissa är mer benägna att söka den här typen av vänskap än andra. En studie har bland annat visat att feminina män och maskulina kvinnor har fler vänner av det motsatta könet än maskulina män och feminina kvinnor.

Enkäter visar dock att det kan vara svårt för vännerna att hålla fingrarna från varandra. Cirka hälften av 315 tillfrågade amerikanska studenter hade haft sex med en vän av det motsatta könet.

Den sexuella attraktionen är generellt utbredd. I en studie hade 58 procent av testdeltagarna någon gång känt sig sexuellt attraherad av sin vän, medan 62 procent i en annan studie hade upplevt sexuell spänning i vänskapen.

Män är sexuellt motiverade

Många män har faktiskt dolda avsikter när de inleder en vänskap med en kvinna. Det framträder tydligt när män och kvinnor uppmanas utvärdera sina skäl för att bli vän med en person i motsatt kön.

För kvinnor var skydd ett viktigt skäl till att bli vän med en man, medan männen i mycket större utsträckning angav sexuell attraktion som anledning till att inleda vänskapen.