Shutterstock

Hur ofta har unga människor sex?

Har unga människor verkligen sex hela tiden? Hur ofta hoppar de egentligen i säng med varandra?

Enligt en amerikansk studie från 2020 har unga människor mindre sex än tidigare.

Med hjälp av enkäter jämförde forskare hur sexuellt aktiva unga människor var mellan år 2000 och 2018.

Under den perioden ökade antalet sexuellt inaktiva i åldersgruppen 18-24 år. År 2000 uppgav 19 procent av de tillfrågade unga männen att de inte hade haft samlag det senaste året, en siffra som ökade till 31 procent år 2018.

Unga kvinnor hade nästan lika mycket sex 2018 som tidigare. Antalet sexuellt inaktiva ökade med bara fyra procent – från 15 procent 2000 till 19 procent 2018.

Minskningen i sexuell intimitet fortsatte i åldersgruppen 25-34 år. År 2000 var sju procent av både män och kvinnor sexuellt inaktiva, en siffra som 2018 hade ökat till 14 respektive 12 procent.

Män som var ogifta, arbetslösa, deltidsanställda eller låginkomsttagare var i allmänhet mindre sexuellt aktiva, vilket kan hänga ihop med ökad användning av datorspel, internet och sociala medier.

Män har inte en susning

Trots att unga människor har mindre sex, så är det fortfarande en vanligt förekommande föreställning att unga människor ofta och gärna hoppar i säng med varandra.

En enkät från 2018 visade att amerikanska män tror att unga män i åldern 18-29 år har sex 14 gånger i månaden – medan rätt siffra är bara fyra gånger i månaden.

Uppfattningen om unga kvinnors sexliv är ännu mer förvrängd. I det fallet hamnade den genomsnittliga gissningen på 23 gånger i månaden, medan den verkliga siffran bara är sex gånger.

23 gånger i månaden. Så ofta tror män att unga kvinnor har sex. I själva verket ligger siffran på bara 6 gånger i månaden.