Shutterstock
Sexualiteter - Regnbågsflagga

Hur många sexualiteter finns det?

I gamla dagar var det i grova drag tre sexualiteter – heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet. Men i dag finns det en uppsjö av olika sexuella läggningar och det tillkommer hela tiden fler.

Vad är sexualitet?

Sexualitet är ett vitt begrepp som inte bara omfattar sex och attraktion, utan även kärlek, intimitet och relationer till andra människor.

Världshälsoorganisationen WHO arbetar med denna definition av sexualitet:

"Sexualitet är en central aspekt av att vara människa genom livet och innefattar sex, könsidentitet och -roller, sexuell identitet, erotism, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks genom tankar, fantasier, behov, attityder, värderingar, beteenden, utövning, roller och relationer. Sexualitet kan inkludera alla dessa dimensioner, men alla upplevs eller uttrycks inte alltid. Sexualitet påverkas av interaktionen mellan biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, legala, historiska, religiösa och spirituella faktorer." (Översättning: Sveriges kommuner och regioner)

Hur många sexualiteter finns det?

Det är svårt att sammanställa en fullkomlig lista över hur många sexualiteter det finns, eftersom sexualitet är en mycket personlig och individuell känsla.

I princip krävs det bara att en enda person beskriver sin sexuella preferens på ett nytt sätt för att världen ska bli en sexuell läggning rikare. Samtidigt utvecklar språket om sexualiteter sig också mycket snabbt, i takt med att vi blir mer upplysta på området.

Här är en lista över 86 mer eller mindre erkända sexualiteter*:

 • Abnosexuell
 • Abrosexuell
 • Aceflux
 • Aegosexuell
 • Aequesexuell
 • Agynosexuell
 • Akoisexuell
 • Alloromantisk
 • Allosexuell
 • Amorplatonisk
 • Ambisexuell
 • Androbisexuell
 • Androfleksibel
 • Androgynosexuell
 • Androsexuell
 • Antrosexuell
 • Apothisexuell
 • Aromantisk
 • Asexuell
 • Autoromantisk
 • Autosexuell
 • Autoromantisk
 • Autosexuell
 • Avansexuell
 • Bicurious
 • Biromantisk
 • Bisexuell
 • Bi+sexuell
 • Casssexuell
 • Ceasesexuell
 • Coeosexuell
 • Cupidosexuell
 • Cupiosexuell
 • Ceterosexuell
 • Demiromantisk
 • Demisexuell
 • Femmesexuell
 • Fiktosexuell
 • Finsexuell
 • Flexisexuell
 • Fraysexuell
 • Gay
 • Gråsexuell
 • Gråromantisk
 • Gynesexuell/gynosexuell
 • Heteromantisk
 • Heterosexuell
 • Homoromantisk
 • Homosexuell
 • Iculasexuell
 • Kalossexuell
 • Lamvanosexuell
 • Lesbisk
 • Libidoist asexuell
 • Limnosexuell
 • Lithosexuell
 • Masexuell
 • Maskusexuell
 • Minsexuell
 • Monosexuell
 • Multisexuell
 • Mutosexuell
 • Narysexuell
 • Neusexuell
 • Ninsexuell
 • Nonlibidoist asexuell
 • Novosexuell
 • Omnisexuell
 • Onesexuell
 • Pansexuell
 • Panromantisk
 • Penultisexuell
 • Polysexuell
 • Pomosexuell
 • Proculsexuell
 • Queer
 • Sanssexuell
 • Sapiosexuell
 • Sex-averse
 • Sex-favorable
 • Sex-indifferent
 • Sex-repulsed
 • Skoliosexuell
 • Spectrasexuell
 • Taosexuell
 • Zygosexuell

Listan över sexualiteter är sammansatt utifrån flera olika källor, bland annat Medical News Today, Healthline, Unite och Webmd.

Nedan kan du läsa mer om några av de olika sexuella läggningarna.

Heterosexuell

Att vara heterosexuell innebär att en person är attraherad av det motsatta könet till det man själv identifierar sig med. Om vederbörande är en heterosexuell man är han alltså attraherad av kvinnor.

Detsamma gäller om en person föds med kvinnliga könsdrag och tilldelades ett kvinnligt kön vid födseln, men känner sig som en man. Om han attraheras av kvinnor är han också heterosexuell.

En man som är född som man och är heterosexuell kan kallas för en "cis-hetero" man, eftersom han både är ciskönad – det vill säga att hans upplevda kön harmonierar med hans medfödda – och heterosexuell, vilket är de vanligaste köns- och sexualidentiteterna.

Homosexuell

Att vara homosexuell innebär att en person attraheras av personer med samma kön som vederbörande själv identifierar sig med. Om en kvinna är attraherad av andra kvinnor är hon homosexuell.

Detsamma gäller personer med vilken annan könsidentitet som helst. Om de attraheras av andra som identifierar sig med samma kön som de själva, så är de homosexuella.

New York Pride

stora delar av världen hålls varje år Pridefestivaler, då man firar och sätter fokus på LGBTQ-miljön och deras rättigheter. Här ser du människor delta i New York Pride 2015.

© Shutterstock

Definitionen blir svårare om en icke-binär person är homosexuell, eftersom den gängse uppfattningen av homosexualitet fortfarande förknippas med de två traditionella könen.

Huruvida en icke-binär person uppfattar sig själv som homosexuell kan därför variera från person till person och mellan olika perioder, beroende på hur vederbörande uppfattar sig själv och sin attraktion.

Bisexuell

Att vara bisexuell innebär att en person är attraherad av två olika kön – traditionellt sett har det varit både män och kvinnor.

Men på senare tid har "bisexuell" blivit lite av ett paraplybegrepp för flera sexualiteter, som inte bara förknippas med ett visst kön.

Asexuella vid Toronto Pride Festival i Kanada

Representation av asexualitet vid Toronto Pride Festival i Kanada 2017.

© Shutterstock

Bisexualitet ligger därför nära andra sexualiteter som attraheras av flera kön samtidigt eller vid olika tidpunkter, som exempelvis pansexualitet, omnisexualitet eller polysexualitet.

Många bisexuella upplever att deras attraktion till olika kön varierar mycket från person till person. Dessutom vid olika stadier i deras liv eller i speciella situationer.

Asexuell

Om en person är asexuell känner sig vederbörande ingen eller mycket liten lust att sex med andra människor oavsett deras kön.

Aseksuelle ved Toronto Pride Festival i Canada

Repræsentation af aseksualitet ved Toronto Pride Festival i Canada 2017.

© Shutterstock

De kan dock fortfarande ha romantiska känslor för en partner, ha kärleksförhållanden eller ha sex.

Vissa asexuella personer finnas tillfredsställelse genom att onanera, medan andra kan ha lust till sex vid sällsynta tillfällen. Andre känner aldrig någon lust och kallas icke-libidoister.

Pansexuell

Pansexuell betyder att en person är attraherad av alla könsidentiteter – eller potentiellt av alla människor oavsett deras könsidentitet.

Demisexuell

Att vara demisexuell betyder att en person bara kan känna sig sexuellt attraherad av en potentiell partner efter att de har upprättat en känslomässig förbindelse.

Allosexuell

Att vara allosexuell betyder att en person regelbundet upplever sexuell attraktion till andra människor. Det är alltså motsatsen till att vara asexuell och majoriteten av alla människor är allosexuella.

Finsexuell

För en finsexuell person är den sexuella attraktionen inte definierad av kön, utan av om personen är feminin.

Det innebär att en finsexuell person attraheras av feminina människor, oavsett om vederbörande föddes som kvinna, är en feminin man, icke-binär eller en transkvinna.