Shutterstock

Bisexuella får superfertila barn

Är några av dina äldre familjemedlemmar homosexuella? I så fall är du kanske otroligt fertil och sexuellt eftertraktad. Det visar studier som gjorts både människor och bananflugor.

En liten bananfluga med stora röda ögon och en glupsk sexualdrift har levererat ett viktigt bidrat till förståelsen för varför homosexualitet går i arv från generation till generation.

Homosexualitet nedärvs – och gör avkomman extra fertil

Forskare från University of St. Andrews i Skottland, Storbritannien, har hittat ett möjligt svar i ett stort försök med över 2 000 bananflugor. Vissa bananflugehanar var enbart homosexuella medan andra var sexuellt aktiva med bägge kön eller enbart med honor.

De bisexuella hanarna – det vill säga de hanar med homosexuella tendenser men som parade sig med honor – fick speciellt fertila döttrar. Försöket visade också överraskande att de homosexuella handlingarna gick i arv från fadern till sönerna.

Homosexualitet är en paradox

Homosexualitet är en så kallad ”darwinistisk paradox” då homosexuella oftast inte får barn och därför enligt evolutionsteorin på så sätt borde bli utrotade av sig själva.

Bananflugeförsöket förstärker teorier om att naturen uppväger den fortlplantningsmässiga negativa effekterna av homosexualitet genom att heterosexuella släktingar får fler ungar. Mycket tyder på att det samma gäller för människor.

Kvinnliga släktingar till homosexuella är mer attraktiva

Ett engelskt och schweiziskt forskarteam från Kings College i London, Storbritannien, undersökte några av de gener som kan göra kvinnor homo- eller bisexuella.

till sin förvåning upptäckte forskarna att samma gener ger heterosexuella kvinnor ett mycket utåtriktat och nyfiket sexuellt beteende som kan innebära fler barn.

Resultaten stöder teorin om att naturen själv ser till att uppväga en brist på avkomma i en familj med homosexualitet.

Homosexuella mäns kvinnliga släktingar får flera barn

En studie från University of Padova, Italien, stöder teorin.

Här undersökte forskare 98 homosexuella och 100 heterosexuella män samt deras släktingar – totalt 4 600 människor.

Forskarna fann att kvinnliga släktingar till homosexuella hade fått 1,3 gånger så många barn som andra kvinnor. Dessutom fungerade kvinnor med homosexuella i familjen som "sexmagneter" på män.

De italienska forskarna tror att det finns en okänd mekanism i X-kromosomen på moderns sida som spelar in.

Läs också vår artikel ‘Hur många sexualiteter finns det?