Vår hjärna tänder på sex

Hjärnan arbetar för högtryck, när vår blick faller på en naken människa.

Naken kvinna

Att anblicken av nakna människor kan sätta igång fantasin vet de flesta, men nu har finska forskare i ett försök visat att bilden av nakna människor dessutom får hjärnan att arbeta betydligt effektivare. Sexuellt stimulerande signaler påskyndar helt enkelt hjärnans behandling av synintrycken.

Hjärnforskare vid universiteten i Tampere och Aalto i Finland lät 15 personer titta på bilder av människor, som var nakna eller endast iklädda badkläder.

Bilderna växlade med bilder av ansikten och bilar. Redan i förväg visste man att ett bestämt område längst bak i hjärnan är känsligt för i synnerhet synintryck av människor, och man visste också att signalerna oftast visar sig som starka negativa utslag vid EEG-registreringar (elektroencefalografi). Nu ville man undersöka hjärnans reaktioner på anblicken av nakna kroppar.

Var och en av försökspersonerna fick sitta i en stol framför en monitor och se bilderna i slumpvis ordningsföljd. Samtidigt registrerade forskarna med EEG deras reaktioner på synintrycken. På varje deltagares huvud fästes 21 elektroder, med vilka man registrerade de elektriska svängningarna i hjärnan.

Mätningarna avslöjade att åsynen av nakna kroppar stimulerade flera neurala nätverk till aktivitet. Inom loppet av mindre än 120 millisekunder arbetade hjärncellerna för högtryck med att bearbeta bilderna av människor utan en tråd på kroppen, och aktiviteten var mer omfattande och mer ihållande än i de andra fallen.

Få överblick över världens mäns storlek på penis.

När deltagarna såg personer i badkläder, blev hjärnan nästan lika stimulerad. Ansikten gav också ett visst utslag, medan bilder av bilar inte hade alls lika stor effekt.

Forskarna vet inte varför hjärnan reagerar så, men förklaringen kan vara att vi av naturen har behov av att vara effektiva, när det gäller att välja sexualpartners så att vi kan reproducera oss. Ju snabbare vi registrerar om det finns potentiella partners i närheten, desto snabbare kan vi bilda par och få barn.

Bilder av bar hud ger snabbast reaktion

Försökspersonerna fick se bilder av bilar (A), ansikten (B), nakna människor (C) och människor i baddräkt (D). Hundra millisekunder senare började forskarna mäta hjärnaktiviteten. Hjärnan reagerade snabbast och kraftigast på de nakna eller lättklädda människorna.

Den elektriska aktiviteten i hjärnan mäts i mikrovolt (µV). Ju större utslag (amplitud) från 0-punkten, desto större hjärnaktivitet i det aktuella området. Aktiviteten är störst i de orange och lila hjärnområdena.

Läs också vår artikel ‘Hur många sexualiteter finns det?