Shutterstock

Guidad tur: Forskarna följer med mellan lakanen

Följ med forskarna mellan lakanen och läs deras tips om sex som överväldigar din hjärna – och räddar ditt liv.

Före akten

Du tänder på bra gener

Välkommen till första delen av resan – dina sinnen. De väljer din sexpartner före dig, och du är omedveten om vad deras val grundas på. Du har ingen aning om varför du tänder på din partners ansikte, röst eller doft, men vetenskapen kan upplysa dig.

guidet tur
© Shutterstock

Dina sinnen skickar stora mängder information till speciella sinnescentrum i din hjärna, som tolkar dem och vidare-förmedlar informationen till bland annat hjärnans belönings- och humörcentrum.

Sinnena och hjärnan samarbetar för att tända din lust, men de är kräsna – och detta tack vare miljontals års evolution.

För det första är dina sinnen helt inriktade på andras hormoner, så att du attraheras av den som för tillfället har störst potential att få barn.

För det andra fokuserar dina sinnen på eventuella partners dna på djupet, så att du kan satsa på den som kan ge ditt barn bäst möjliga gener. I det läget balanserar din hjärna mellan två olika önskningar.

Å ena sidan tänder den på gener som skiljer sig från dina egna, å andra sidan håller den sig – för säkerhets skull – till det som är mest bekant.

Station 1: Örat

Menstruationscykeln gör rösten sexig

En kvinnas röst förändras under hennes menstruationscykel. Och eftersom mannens öron uppfattar skillnaden så får den ­honom att tända extra mycket på hennes röst under den mest fertila perioden av cykeln.

Det avslöjar ett amerikanskt försök som gick ut på att forskare studerade mäns och kvinnors reaktion på kvinnoröster ­inspelade vid olika tidpunkter i menstruationscykeln.

Kvinnors röster är som mest attraktiva när de har ägglossning.

© Shutterstock

En analys av ett frågeformulär ­visade att försökspersonerna attraherades mest av de fertila rösterna.

Men forskarna kunde även avläsa i försökspersonernas hjärtrytm och svettkörtlar att de tände mest på de fertila rösterna. Helt omedvetet dras du alltså till kvinnor som för tillfället är fruktsamma.

Vad du kan göra: Spetsa öronen om du är man. Om du är kvinna ska du använda rösten – om du vill ha barn, vill säga.

Station 2: Ögat

Din partner liknar dina föräldrar

Amerikanska forskare visade olika sorters bilder för ett flertal försökspersoner.

På den ena bilden fanns helt främmande personer, och på den andra av främmande personer vars ansikten hade fusionerats med bilder av försökspersonerna själva eller deras föräldrar.

Försöks­personerna tyckte att de fusionerade bilderna var de mest sexuellt ­attraktiva. Förhållandet var däremot det omvända om försöks-personerna på förhand kände till hur bilderna har skapats.

Vissa forskare menar att de intryck du får som barn bidrar till att avgöra ditt val av sexuell partner senare i livet.

© Shutterstock

Forskarna tror att de mekanismer som ansvarar för att vi knyts till våra föräldrar i barndomen också ingår i skapandet av våra sexuella preferenser.

Samtidigt känner vi en kulturellt styrd avsky vid tanken på sex med familjemedlemmar – en ­avsky som bidrar till att förebygga inavel.

Vad du kan göra: Tänk dig för en extra gång om din partner påminner dig om något gammalt familjefoto.

Station 3: Näsan

Doften av olika gener

Fiskar, fåglar och däggdjur ­luktar sig fram till sin idealiska partner, och du är inget undantag. Din näsa kan urskilja vilken typ av de så kallade HLA-1-proteinerna en ­annan människa har på sina celler.

HLA-1-proteinerna finns överallt i ­kroppen och spelar en viktig roll för att skydda dina celler mot virus.

De finns bland annat i en A-, B- och C-variant, och ditt luktsinne ser till att du faller för personer som har andra varianter än du själv.

Du finner deras doft mer ­attraktiv; sex med dessa personer är mer tillfredsställande och du får större lust att skaffa barn med dem.

Du luktar dig fram till din perfekta partner

Den sexigaste doften är ett främmande HLA-1-protein och din dragning till doften säkerställer dina barns framtid.

© Claus Lunau & Shutterstock

Celler bär fingeravtryck

Generna för de så kallade HLA-1-proteinerna förekommer i tre versioner, som ger upphov till typ A (blått), B (grönt) och C (gul)t av proteinet. Vi kan ha en eller två av dessa typer i våra celler. De är placerade på cellens yta där de uppvisar speciella proteinfragment från cellens inre.

© Claus Lunau & Shutterstock

Proteiner hamnar i svetten

De små proteinfragmenten (små cirklar) passar bara just den typ av HLA-1-protein som de är fästa vid – på så sätt kan deras identitet avslöja vilka HLA-1-proteiner vi har i våra celler. Fragmenten kan frisättas i våra svettkörtlar där de löses upp i svetten och bland annat hamnar ­under våra armar.

© Claus Lunau & Shutterstock

Din näsa sniffar upp fragment

När svetten avdunstar följer fragmenten med och andra människors proteinfragment hamnar i din näsa. Där stöter de på sinnesceller i det så kallade vomeronasala organet (rött), som sitter på var sin sida om näsväggen. Cellerna skickar ­vidare en signal till hjärnan som ­avkodar fragmentens identitet.

Det evolutionära ändamålet med att söka sig till främmande HLA-1-proteiner är att du därmed säker­ställer att dina barn får en blandning av olika HLA-1-varianter.

En bra blandning leder troligen till att dina barn blir bättre förberedda på virusutbrott.

Vad du kan göra: Använd näsan om du vill ha bra sex och/eller barn.

Under akten

Din hjärna exploderar

Nu har vi kommit till hjärnan – i rättan tid för dagens huvudattraktion: Samlaget.

guidet tur
© Shutterstock

Under denna akt överväldigas kroppen av ett kaos av elektriska signaler och hormoner – och den frisätter dessutom ett flertal olika kroppsvätskor. Din hjärna tar emot intryck från hela kroppen, men riktar i synnerhet fokus på könsorganen.

Både mannens ­ollon och kvinnans klitoris innehåller tusentals nervändar, som informerar vår hjärna om minsta lilla beröring.

Det är i hög utsträckning dessa områden som är nyckeln till att man får orgasm, men inte alltid.

Stimulering av anus kan också leda till orgasm, och en del personer kan få orgasmer enbart via tankens kraft. Enligt flera forskare har kvinnor en så kallad g-punkt i vaginan, som kan ge orgasmer – det sistnämnda är dock omtvistat och vaginala orgasmer beror eventuellt snarare på indirekt stimulering av klitoris.

Exakt hur kropp och hjärna stimuleras har också stor betydelse. Rytmen tycks vara hemligheten.

Rytmen synkroniserar nervsignaler från hela kroppen och får hjärnan att sjunka in i en trans som stänger ute resten av världen. Till sist når signalerna en slutgiltig gräns och din hjärna exploderar av njutning.

En ny sexställning är en av de mest effektiva metoderna att uppnå orgasmer både för män och kvinnor.

© Shutterstock

Forskarnas 3 råd: Orgasmer kräver att hela kroppen gör en insats

Station 4: Hjärnan

Orgasmen gör dig lycklig

Aktiviteten i din hjärna ökar långsamt under sex och når sin höjdpunkt under orgasmen – det visar ett försök i vilket kvinnor fick orgasmer i en så kallad fMRT-skanner.

Sam­tidigt frisätts en mängd olika hormoner i ditt blod, bland annat ­oxytocin – som spelar en viktig roll i känslor av kärlek – samt opioider, vars effekt påminner om ruset från euforiserande droger som ­kokain och heroin.

Resultatet är en känsla av lycka som sköljer genom hjärnan och kroppen.

Hjärnan förhöjer empatin

Hjärnområdet insulära cortex är placerat djupt inne i hjärnbarken – och ­forskare har upptäckt att ­aktiviteten i insulära cortex ökar gradvis fram till orgasmen, varpå den avtar.
Området spelar en stor roll för vår egen självinsikt men även för vår förståelse för ­andra personers känslor.

Claus Lunau & Shutterstock

Din kropp känner ingen smärta

De så kallade rafe­kärnorna i hjärn-s­tammen innehåller hjärnans största samling serotonin­nerver, som bland annat ­hjälper till att bromsa smärtsignaler från kroppen. Deras aktivitet ökar under orgasmen och resulterar i att kroppens smärttröskel höjs med över 100 procent.

Claus Lunau & Shutterstock

Lyckorus löper genom dina nerver

Det så kallade ventrala tegmentområdet i ­mitthjärnan består främst av dopaminnerver, som når ut till andra delar av hjärnan. Dessa nerver spelar en viktig roll för belöning – och beroende – och deras aktivitet ökar kraftigt precis under en ­orgasm. Därigenom ger de en känsla av glädje.

Claus Lunau & Shutterstock

Du kastas ut ur kroppen

Aktiviteten i området angulära gyrus i ­tinningloben når sin höjd-punkt under orgasmen. ­Området har visat sig vara centralt för uppkomsten av så kallade utanför kroppen-­upplevelser – men det är även extra aktivt när vi ­exempelvis ­släpper fokus på omvärlden.

Claus Lunau & Shutterstock

Forskare har fortfarande inte någon klar bild av hur en orgasm uppstår, men rytm tycks spela en viktig roll.

Rytmiska intryck från alla våra sinnen skapar eventuellt en sorts trans som till slut utmynnar i en orgasm.

Vissa forskare tror till och med att vår ­för­måga att göra rytmiska rörelser via ­sexuell selektion har bibehållits under ­miljontals år, det vill säga att vi har föredragit att skaffa barn med en partner som har tillräckligt mycket rytm.

Denna preferens kan bero på att förmågan att göra rytmiska rörelser är ett ­tecken på bra ­allmän hälsa och god ­koordinationsförmåga.

Vad du kan göra: Få till en bra rytm.

Efter akten

Sex räddar ditt liv

Orgasmen är över och nu har vi kommit till den sista anhalten på resan. Här ska vi titta lite på hur effekten av sex fortsätter i hela kroppen i efter själva sexakten.

guidet tur
© Shutterstock

Under de första minuterna påverkas du fortfarande av de hormoner som har frisatts under akten.

Du är hög på oxytocin, som får dig att känna ett nära och kärleksfullt förhållande till personen bredvid dig. Och opioderna i ditt blod tvingar din kropp att varva ned, så att du får en känsla av trötthet.

På det hela taget är den här perioden idealisk för att ligga kvar i sängen och mysa – och en stund av närhet efter sex ökar dessutom den sexuella tillfredsställelsen i ert förhållande i största allmänhet.

Nivån av oxytocin och opioider minskar kort ­efteråt, men sex har flera långvariga effekter. Hos kvinnor leder frekvent sex exempelvis till en allmän ökning av mängden östrogen – ett hormon som bland annat påverkar immun­systemet.

Studier visar även att sex kan förebygga ett flertal sjuk­domar, bland annat hjärt-­kärlsjukdomar och cancer.

Station 5: Immunförsvaret

Immunceller redo för graviditet

Sex förändrar kvinnors immunsystem. Men exakt hur vet forskarna ännu inte.

Hormonet östrogen spelar troligen en stor roll, men också bakterier från partnern, den fysiska påverkan från samlaget och signal­substanser i hjärnan kan vara inblandade i förändringarna.

I ett amerikanskt försök upptäckte forskare att ett aktivt sexliv ledde till en för­skjutning i mängd av två olika antikroppar i ­kroppen.

Antikroppar är proteiner som immunceller frisätter i kampen mot bakterier och virus.

De känner igen och binds till ytan av inkräktarna och hjälper immunsystemet att eliminera hotet.

Sex påverkade i synnerhet mängden antikroppar under perioden vid ägglossning, och forskare tror att förskjutningen ökar möjligheten för graviditet.

Dels gör den passagen till äggledaren säkrare, dels ser den till att det ­tidiga fostret är bättre skyddat mot infektioner.

Sex förändrar kvinnors immunsystem

Kopplingen mellan sex och graviditet handlar om mer än bara sperma- och äggceller. Sex förbereder immunsystemet på graviditet långt före själva befruktningen.

© Claus Lunau & Shutterstock

Sex styr dina immunceller

Sex får immunsystemets celler att utsöndra fler av de så kallade IgG-antikropparna (blått) och färre IgA-antikroppar (rött). Det kan bland annat bero på att sex ökar mängden östrogen (gult) som kan bindas till receptorer på immuncellernas yta och förändra deras aktivitet.

© Claus Lunau & Shutterstock

Immunförsvaret skonar spermier

IgA-antikroppar (rött) frisätts i exempelvis livmoderhalsen, där de ser till att främmande kroppar avlägsnas. När mängden IgA-antikroppar minskar kan spermier obehindrat simma förbi.

© Claus Lunau & Shutterstock

Antikroppar angriper inkräktare

Frekvent sex leder till stora mängder IgG-antikroppar (blått) i blodet under tiden vid ägglossning. IgG-antikroppar binds exempelvis till bakterier (grönt) och ser till att immuncellerna (rött) eliminerar hotet. En hög IgG-nivå hjälper troligen till med att skydda eventuella foster.

Vad du kan göra: Se till att ha sex ofta om du vill förbereda livmoderns immunsystem för graviditet.

Station 6: Prostata

Utlösning skyddar mot cancer

Prostatacancer är den vanligaste cancertypen hos män över 50 år – men forskarna har upptäckt ett enkelt sätt att förebygga sjukdomen.

En stor amerikansk studie har avslöjat att män som fick mer än 21 utlösningar i månaden löpte omkring 20 procent lägre risk att drabbas av prostatacancer än män som bara hade 4–7 utlösningar i månaden.

Prostatan sitter precis under mannens urinblåsa. Symptomen på prostatacancer är bland annat blod i urin och sperma, urinvägsinfektion samt impotens.

© Shutterstock

Det är prostatan som bildar sädesvätska, och forskare tror att cancerframkallande ämnen eventuellt kan ansamlas i prostatan om sädesvätskan inte byts ut med jämna mellanrum.

Vad du kan göra: Få utlösning minst fem gånger i veckan.

Station 7: Hjärtat

Bra sex förebygger hjärtsjukdomar

Sex är bra för kvinnans hjärta. Det visar en stor amerikansk studie, där forskare undersökte sambandet mellan sexliv och risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar hos äldre personer.

Kvinnor som levde i ett för­hållande med ett tillfredsställande sexliv löpte relativt låg risk för sjukdomarna.

Vanliga hjärt-kärlsjukdomar omfattar hjärnblödningar, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

© Shutterstock

Den gynnsamma effekten kan bland annat bero på att bra sex minskar mängden stresshormoner i blodet och på det hela taget ger en bättre mental hälsa.

Studien visade samtidigt att äldre män däremot mådde bättre av att hålla igen med sexuella aktiviteter.

Vad du kan göra: Det är bäst att fokusera på att ha bra sex.