Shutterstock & Lotte Fredslund
Händer i plyschklädda handfängsel

Generna bestämmer dina snuskigaste fantasier

Gillar du män eller kvinnor? Romantik eller smisk? Intimitet eller orgier? Oavsett vad du fantiserar om så vet forskarna varför du tänker som du gör.

Handfängsel, smisk och ögonbindel – det låter som en sexuell fantasi för ett fåtal avvikande individer, men det är det inte.

Över hälften av oss fantiserar om att antingen ha total dominans i sängen eller att fullständigt underkasta oss vår sexpartner. Trettio procent har till och med fantiserat om att bli direkt tvingad att ha sex.

Fantasierna kan kanske verka onaturliga, men en ny belgisk studie visar att vår sexuella fascination för smärta och förödmjukelse har en naturlig förklaring. Forskargruppen, som studerade par som deltog i sex baserat på dominans och underkastelse, fann en rad avslöjande spår i parens blod.

Och de belgiska forskarna är långt ifrån ensamma.

Människa i latexdräkt

Sexuella fetischer är inte så ovanliga som många tror. Enligt en ny belgisk studie är den på bilden attraherande på grund av ett par specifika hormoner i blodet.

© Shutterstock

Sex har blivit ett hett ämne i vetenskapens värld och forskare från hela planeten har börjat undersöka vad det är som får våra safter att rinna till och varför. Deras detektivarbete har lett dem tillbaka till våra avlägsna förfäder och långt ner i vårt dna. De har bland annat visat att miljontals år av evolution har gett upphov till markanta skillnader mellan kvinnor och män – och en del förvånande likheter.

Forskare krossar sexmyter

Sexuella fantasier förknippas med en hel del myter och stereotyper, i synnerhet när det gäller skillnaden på mäns och kvinnors fantasier. På senare år har forskarna tittat närmare på fenomenet, eftersom skillnaden mellan könen kan hjälpa till att avslöja de biologiska faktorerna bakom fantasierna. Vissa av de vanliga föreställningarna har visat sig ha ett visst mått av sanning i sig, medan andra inte har det.

En myt är att män tänker på sex var sjunde sekund, vilket skulle innebära över 8 000 tankar på sexualitet under en dag. Redan år 2011 visade en amerikansk studie att det är långt ifrån sanningen. Männen i studien rapporterade att de tänkte på sex 19 gånger om dagen.

63 procent av männen har fantiserat om att i hemlighet se på medan en person tar av sig kläderna. Joyal et al., 2015

Männen i studien tänkte dock på sex betydligt oftare än de kvinnliga försöksdeltagarna, som bara tänkte på sex tio gånger under loppet av en dag.

Män har även rykte om sig att huvudsakligen attraheras av personer som är betydligt yngre än dem själva, medan kvinnor i allmänhet föredrar äldre personer.

I en kanadensisk studie från år 2015 tillfrågades 1 516 försökspersoner om sina sexuella fantasier. Studien visade att de manliga försöksdeltagarna mycket riktigt i väsentligt högre grad än kvinnorna fantiserade om att ha sex med yngre personer. Männen överträffade dock även kvinnorna när det gällde fantasier om personer som var betydligt äldre än dem själva.

Fantasi med piska
© Shutterstock

Män och kvinnor fantiserar om olika saker

En tredje tämligen seglivad myt är att kvinnors fantasier är mer intima och romantiska än mäns. Det stämmer inte heller riktigt.

Nittiotvå procent av kvinnorna i den kanadensiska studien fäste vikt vid romantiska känslor i sina sexuella relationer, men andelen var nästan lika hög för männen: 88 procent.

Åttiosex procent av kvinnorna sa att atmosfären och omgivningarna var viktiga för dem. Återigen var andelen nästan lika hög bland männen: 81 procent. Och när forskarna tittade på de tio vanligaste fantasierna hos respektive kön var över hälften de samma.

De båda könen är alltså mer lika varandra än vad vissa myter vill göra gällande, men det finns även tydliga skillnader, som enligt flera forskare har djupa evolutionära rötter.

Evolutionen föredrar gruppsex

De kanadensiska forskarna visade att män betydligt oftare fantiserar om att ha sex med två kvinnor än kvinnor fantiserar om att ha sex med två män. Hela 75 procent av männen i studien hade rentav fantiserat om att ha sex med fler än tre kvinnor samtidigt.

Förklaringen är enligt flera forskare troligen de olika reproduktionsmässiga funktioner kvinnor och män har haft under årmiljonerna. Medan kvinnan ska bära en eventuell avkomma i sin kropp, föda den och sedan ge den näring – med stora risker för sin egen hälsa – kan mannen komma undan med ett minimalt bidrag.

Det kostar med andra ord mannen väldigt lite att dela med sig av sina gener. Därför blir män lättare sexuellt upphetsade, är mindre kritiska i sina val av sexpartner och drivs mer av tanken att ha ett stort antal partner.

För kvinnan är kostnaden hög. Därför har evolutionen troligen drivit kvinnor till att vara mer kritiska och måttliga i sitt förhållningssätt till sex.

Jämförelsen med män är dock något missvisande, för trots att kvinnor i allmänhet fantiserar mindre om flera sexpartner än män, drömmer över hälften av kvinnorna i den kanadensiska studien om att ha sex med två män. Även om det låter märkligt har troligen också det en biologisk och evolutionär förklaring.

Trekant

Femtiosju procent av kvinnorna fantiserar om att ha sex med två män och 28 procent har fantiserat om att ha sex med fler än tre män.

© Shutterstock

I djurens värld vill en hona ofta para sig med flera hanar under en parningssäsong och under de senaste årtiondena har forskarna kommit fram till varför. Honans beteende ökar visserligen inte antalet ungar, men det hjälper henne att få bästa möjliga avkomma.

Honan har redan valt sina partner utifrån yttre drag som utseende, storlek och beteende, men inne i kroppen kan hon göra ett precis lika viktigt urval.

När honan får flera olika hanars spermier i kroppen konkurrerar de på olika sätt, bland annat med sin simhastighet, vilket gör att honan befruktas av den mest fertila hanen. Honans äggcell och den kemiska miljön runt den kan också favorisera spermier med särskilda genetiska drag, så att ägget befruktas av hannen med de mest fördelaktiga generna.

Smisk känns som julafton

Lusten till flera sexpartner har med andra ord en biologisk förklaring. Lite svårare är det att se logiken i fantasier som handlar om exempelvis bollar i munnen eller elektriska stötar. Det samma gäller fantasier som inte alls har med en annan människa att göra. Många tänder ju till exempel på materialet latex eller andra livlösa föremål.

Sådana fantasier har troligen ingen direkt evolutionär förklaring, utan beror snarare på hur hjärnan fungerar.

36 procent av kvinnorna har fantiserat om att bli piskade eller smiskade medan de har sex. Joyal et al., 2015

Till synes märkliga fetischer kan exempelvis uppstå genom enkel association. I ett försök på råttor satte forskarna små jackor på en grupp hanar innan djuren gjorde sexuell debut med en hona. En annan grupp hanar gjorde sin debut utan att ha på sig jacka.

Forskarna tog sedan av jackorna från hälften av råttorna i den ena gruppen och försåg hälften av råttorna i den andra gruppen med jackor. Slutligen sammanfördes alla hanarna med var sin hona igen.

De flesta genomförde parningen utan problem, men inte hanarna som gjort sin debut med jacka och som nu förväntades para sig utan jacka. De kunde helt enkelt inte bli upphetsade utan jacka. Jackan hade blivit en fetisch för dem, eftersom hjärnan förknippade den med den första sexuella upplevelsen.

Hjärnaktivitet
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Hjärnan är sexfixerad

Så kallade BDSM-fantasier, som bland annat kan innehålla handfängsel och smisk, har en annan förklaring. I en belgisk studie från år 2020 tog en forskargrupp blodprover från 35 BDSM-par före och efter sex. Blodproverna visade att parens sexuella aktiviteter medförde en ökning av hormoner som endocannabinoider och kortisol, framför allt hos den part som underkastade sig.

Endocannabinoider har tidigare visat sig medföra sexuell njutning, men kortisol förknippas vanligen med stress. Den ökade kortisolhalten berodde enligt studien på det smärtsamma elementet i BDSM-sexet.

Kortisol är dock inte enbart ett stresshormon. Det påverkar även hjärnans njutningscentrum och fyller en funktion vid beroende. Ämnet är bland annat inblandat i den överväldigande känslan av förväntansfull glädje som barn känner dagarna före julafton.

Kombinationen av endocannabinoider och kortisol är enligt de belgiska forskarna anledningen till att BDSM-utövare upplever ett närmast beroendeframkallande rus under själva akten.

Gener avgör rollbesättning

En av de större gåtorna inom de snuskiga tankarnas värld rör statisterna i dina fantasier. Vad är det som avgör om de tillhör samma kön som du, det motsatta könet eller bägge delar?

Fantasier om personer av samma kön är föga förvånande särskilt vanliga bland homosexuella. Flera studier visar att generna spelar en viktigt roll vid homosexualitet. Om en homosexuell kvinna får en enäggstvilling är det 48 procents sannolikhet att även tvillingen är homosexuell. Med en tvåäggstvilling är siffran bara 16 procent, medan det för en styvsyster är nere på sex procent. Liknande förhållanden gäller även för män.

Resultaten visar tydligt på genernas betydelse, men forskarna har länge haft svårt att komma fram till exakt vilka gener det är som avgör vår sexualitet. Nu har en ny studie fört forskarna närmare svaret.

Män som kysser varandra

Tjugoen procent av männen i den kanadensiska studien från år 2015 hade fantiserat om att ha sex med en annan man, trots att bara elva procent av männen beskrev sig själva som antingen homo- eller bisexuella.

© Shutterstock

År 2021 undersökte en internationell forskargrupp dna från omkring 800 000 människor, av vilka cirka hälften aldrig hade deltagit i homosexuellt könsumgänge, medan den andra hälften hade gjort det minst en gång.

Resultaten visade att många från den andra hälften tycktes dela ett särskilt mönster av genetiska kännetecken som var betydligt mindre vanligt i den första hälften. De aktuella generna var bland annat kopplade till luktsinne och könshormoner. Forskarna kunde dock även visa att de genetiska dragen endast utgör en bråkdel av de faktorer som påverkar sexualiteten.

Studiens mest överraskande resultat var emellertid inte att vissa gener fyller en funktion vid homosexualitet, utan att de särskilda genetiska kännetecknen ger en väsentlig evolutionär fördel.

Antikroppar präglar hjärnan

De genetiska drag som styr människor i riktning mot homosexualitet är enligt den nya studien dömda att försvinna ur befolkningen ifall de inte för med sig något positivt för antingen överlevnaden eller reproduktionen.

En närmare granskning av studiens deltagare visade att den fördelen kanske är relativt markant. Personer som haft heterosexuellt könsumgänge med många olika partner hade fler av de aktuella dragen än personer som bara haft ett fåtal sexpartner.

Dragen tycks även vara vanliga bland personer med en öppen personlighet eller fysisk attraktionskraft. De genetiska faktorer som bidrar till homosexualitet tycks alltså även bidra till beteenden eller fysiska drag som i allmänhet ökar sannolikheten för att föra vidare sina gener.

Studien har emellertid kritiserats av andra forskare. De påpekar bland annat att människor som har haft sex med en person av samma kön inte nödvändigtvis är homosexuella och att personer som aldrig har haft homosexuellt könsumgänge inte nödvändigtvis är heterosexuella. Därför hör de genetiska dragen kanske inte så mycket ihop med människors inre sexuella preferenser, utan snarare med hur de lever ut sina fantasier.

En annan biologisk faktor kan däremot med relativt stor säkerhet kopplas till homosexualitet, och den har ingenting med gener att göra. Flera studier visar att antalet storebröder spelar en viktigt roll för om en man blir homosexuell eller inte.

I en analys fann forskarna att sannolikheten för homosexualitet ökar med hela 33 procent för varje storebror en man har.

Storebröder påverkar sexualiteten

Hos män ökar sannolikheten för att bli homosexuell för varje storebror man har. Förklaringen står troligen att finna i samspelet mellan pojkfoster och mammans immunförsvar.

Graviditet
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Den första sonen provocerar fram antikroppar

Pojkar har ett visst protein, NLGN4Y (blått), som kvinnor inte har. När en kvinna är gravid med sin första son känner hennes immunsystem inte igen proteinet, vilket gör att hon börjar bilda antikroppar (röda) mot proteinet.

Graviditet

Antikroppar söker upp lillebrors hjärna

Om kvinnan blir gravid med ännu en son bildar immunsystemet snabbt antikroppar mot NLGN4Y, vilket innebär att mängden antikroppar är större än vid den första graviditeten. Antikropparna binder till proteinet i barnets hjärna.

Graviditet

Hjärnan utvecklas på olika sätt

Antikropparna påverkar troligen hjärnans utveckling, men forskarna vet ännu inte exakt hur. Vissa studier tyder dock på att hetero- och homosexuella män uppvisar skillnader i vissa delar av hjärnan, bland annat talamus.

Storebrödernas betydelse berodde sannolikt på att moderns immunsystem bildar alltfler antikroppar mot pojkarnas proteiner för varje gång hon är gravid med en pojke, och antikropparna påverkar de ofödda pojkarnas hjärna på ett ännu okänt vis som leder dem i riktning mot homosexualitet.

Fenomenet bidrar kanske med en evolutionär fördel som forskarna inte känner till. Det är dock också möjligt att det är en slumpmässig effekt av vår biologi.

Fantasier stärker hjärnan

Våra fantasier och vårt sexuella beteende hänger inte alltid ihop. Medan 37 procent av kvinnorna i den kanadensiska studien från år 2015 berättade att de hade fantiserat om att ha sex med en annan kvinna, beskrev sig endast 19 procent av dessa kvinnor som antingen homo- eller bisexuella. En annan studie har visat att endast 8,7 procent av kvinnorna faktisk har haft homosexuellt könsumgänge.

Fantasier kan dock levas ut på andra sätt än tillsammans med en annan människa. På nätet kan människor via pornografi leva ut i stort alla sina fantasier. Enligt en tjeckisk studie från år 2018 tittar 72 procent av unga på porr. Andelen var 96 procent för männen och 59 procent för kvinnorna.

46 procent av männen har fantiserat om att bli bundna i samband med sex. Joyal et al., 2015

Porren låter människor leva ut lustar som eventuellt är mer extrema än dem de lever ut tillsammans med en sexpartner, vilket gör att porren kan ge en närmast euforisk inverkan. Flera studier tyder också på att porr kan skapa ett slags beroende i hjärnan och i vissa fall förstöra folks sexliv.

Porr bör följaktligen användas med försiktighet. I gengäld finns det mycket som tyder på att sexuellt dagdrömmeri är positivt för hjärnan.

År 2006 bad en amerikansk forskargrupp sina försökspersoner att lösa uppgifter som krävde kreativt tänkande. Dessförinnan hade vissa deltagare ombetts fantisera om en lyckad dejt som antingen varit en enstaka händelse eller början på ett längre förhållande.

Försöket visade att fantasier förbättrade deltagarnas resultat på kreativitetstestet. Hos män gällde det både fantasier om kortare och längre förhållanden, medan kvinnors kreativitet huvudsakligen stimulerades av fantasier om permanenta förhållanden. Tankar om romantik och sex förbättrar med andra ord vår förmåga att tänka utanför boxen.

En snuskig fantasi är alltså ett bra trick att ta till om du har kört fast med en besvärlig uppgift på jobbet.