Mikadun / shutterstock

Försöksdeltagare såg porrfilm

Försöket med Mr B ingår i en rad nya forskningsresultat, som alla pekar på oxytocin som en möjlig behandling för män med problem i sexlivet. Med en enkel puff i näsan förbättras hela sexlivet – ända från den första flirten till den tillfredsställande orgasmen.

Viagra fungerar helt lokalt genom att vidga blodkärlen i penis, så att denna fylls med blod och sväller upp. Oxytocin går däremot rakt in i hjärnan. Hormonet, som bildas i den lilla hjärnregionen hypothalamus, stimulerar flera hjärncentra hos både män och kvinnor. Bland annat styrs den grundläggande moders- och faderskänslan av oxytocin. Hormonet stärker också banden mellan älskande och skapar större tillit till andra människor. Därtill kommer alltså inflytandet på mannens sexualitet.

År 2008 studerade psykiatrikern Tillmann Krüger vid Hannover Medical School effekten av oxytocin på tio försökspersoner, som masturberade till en porrfilm. Forskaren hade i ett tidigare försök observerat en svag ökning av halten oxytocin i blodet under och strax efter orgasmen, men nu ville han undersöka vad som hände, om männen tillfördes extra mängder av hormonet med hjälp av en enkel nässpray.

Hormonet visade sig få upp pulsen både före, under och efter orgasmen, men reaktionen var väl att märka beroende av att männen onanerade till porrfilmen. Om de bara satt med händerna på armstöden och såg en allvarlig dokumentärfilm, hade hormonet inget inflytande på pulsen. Det tydde alltså på att oxytocin gjorde dem mer upphetsade. Den slutsatsen bekräftades, när männen därefter fyllde i ett frågeformulär om sina sexuella känslor under försöket.

Forskarna har ännu inte någon överblick över hur oxytocin kan fungera som ett slags superviagra, som stärker alla aspekter av mannens sexliv. Många av effekterna utlöses sannolikt i hjärnan, som därefter påverkar andra delar av kroppen. Mycket tyder emellertid på att hormonet också fungerar direkt på de så kallade svällkropparna i penis, som är ansvariga för erektionen.

Fair Tarhan vid Kartal Training and Research Hospital i Istanbul i Turkiet tog år 2011 vävnadsprover från penis på 31 män och studerade dem med hjälp av antikroppar, som identifierar oxytocin. Forskarna påvisade att hormonet binder sig till en receptor på ytan av cellerna omkring svällkropparnas blodkärl och till de muskelceller som garanterar blodgenomströmningen i kärlen.

Läs också vår artikel ‘Hur många sexualiteter finns det?’