Shutterstock
Par kysser

Forskare har hittat viktig orsak till heterosexuella mäns större sexlust

Det är helt naturligt att mannen i ett traditionellt förhållande oftast känner större lust till sin kvinnliga partner än tvärtom.

Det är många omständigheter som avgör mäns och kvinnors lust att ha sex med varandra. Utseende, doft, klädsel och social status finns definitivt med på listan, men flera biologiska faktorer spelar också in när sexuell attraktion uppstår.

En av de saker som verkar förklara varför män har större lust till sina kvinnliga partner än tvärtom, är att de producerar mer av det manliga könshormonet testosteron. Det är fullt begripligt, eftersom testosteron som har en viriliserande (androgeniserande) effekt på kroppens vävnad. Den högre testosteronnivån fungerar enligt den amerikanska forskaren Juliana French som en fot på gaspedalen när det gäller sex.

Många faktorer inblandade

Hon är biträdande professor i psykologi vid Oklahoma State University och har publicerat en studie av sexlusten hos par av olika kön. Hennes forskning tecknar en tydlig bild av hur mannens högre testosteronnivå får honom att oftare känna åtrå.

"I parrelationer mellan personer av olika kön har mannen en tendens att åtrå sin kvinnliga partner mer än kvinnan åtrår mannen. Eftersom det finns så många potentiella faktorer som kan påverka detta – allt från hormonella skillnader mellan könen till stress eller föreställningar om könsroller som avspeglas i sociala normer – var jag intresserad av att prova olika faktorer och få en bättre förståelse av skillnaden mellan könens sexlust", förklarar Juliana French.

Studie av nygifta par

Tillsammans med sina kolleger tittade French närmare på en stor grupp nygifta par. Männens genomsnittsålder var 32 år och kvinnornas var 30. I början av studien ombads båda parter att fylla i ett frågeformulär med information om deras egen uppfattning av maskulina och feminina könsroller. Alla deltagares testosteronnivå mättes med hjälp av ett salivprov. Under två veckor fick båda två därefter fylla i ett frågeformulär precis före läggdags, i vilket de bedömde sitt behov av sex med partnern samt angav tillfredsställelse med äktenskapet, stressnivå och humör.

Män får lättare orgasm

Genom att studera de inlämnade svaren kunde forskarna se att skillnaden i sexlust hos paren delvis styrdes av mängden testosteron som cirkulerade i blodet. De tittade också på hur andra faktorer spelade in, bland annat förhållandet i allmänhet samt känslor. Den enda faktorn som sedan entydigt förklarade varför männen åtrådde kvinnorna mer var deras högre testosteronnivå.

Men Juliana French påpekar att det är ett komplicerat samspel mellan olika omständigheter som påverkar mäns åtrå till sin kvinnliga partner och kvinnors åtrå till sin manliga partner.

"Vi gjorde vad vi kunde för att inkludera så många faktorer som möjligt, men det finns fler att överväga i framtida studier. Det är exempelvis mindre sannolikt att kvinnan i en parrelation får orgasm än att mannen får det, och denna skillnad kan också tänkas förklara skillnaden mellan de båda parternas lust att ha sex med varandra", säger Juliana French.