Shutterstock & Claus Lunau
4 drag som gör dig vacker

Forskare: 4 drag som gör dig vacker

Ser du genomsnittlig ut? Om du frågar forskarna kan det vara till din fördel. De har upptäckt ett antal anletsdrag som de flesta människor finner särskilt attraktiva.

Vilka drag attraheras du av hos en annan människa? Det kan du kanske inte själv svara på, men forskarna har en teori.

De har nämligen i en lång rad studier bett försökspersoner bedöma olika ansikten. I vissa studier tillhör ansiktena verkliga människor, medan ansiktena i andra studier har genererats i datorer, för att forskarna med hög precision skulle kunna anpassa exempelvis avståndet mellan ögonen eller ansiktets symmetri.

Resultaten visar att de flesta människor uppfattar vissa anletsdrag som attraktiva.

4 drag som gör dig vacker

De här bilderna visar vad enskilda anletsdrag betyder för vår uppfattning av ansiktet. Vi använder skådespelaren George Clooney som exempel, eftersom han har alla ovan nämnda drag. På en del av bilderna har vi manipulerat hans ansikte för att förändra dragen.

Shutterstock & Claus Lunau

1. Symmetri är sexigt

En rad studier har visat att både män och kvinnor tilltalas mest av symmetriska ansikten.
George Clooney: inte manipulerad.

Shutterstock & Claus Lunau

Forskarna tror att ett symmetriskt ansikte bland annat signalerar att personen är välnärd och att vederbörande har ett bra immunförsvar.
George Clooney: manipulerad för att bli asymmetrisk.

Shutterstock & Claus Lunau

2. Medelmåttighet sticker ut

Ansikten med genomsnittliga anletsdrag anses vara mycket vackra. Det visar studier där en dator smält samman flera ansikten.
George Clooney: inte manipulerad.

Shutterstock & Claus Lunau

Anledningen till det kan vara att vi är evolutionärt anpassade för att undvika större avvikelser, som kan vara tecken på skadliga mutationer.
George Clooney: manipulerad för att inte ha genomsnittliga proportioner.

Shutterstock & Claus Lunau

3. Åldern splittrar könen

Män föredrar i allmänhet yngre eller jämnåriga kvinnor, medan kvinnor ofta attraheras av äldre män.
George Clooney: inte manipulerad.

Shutterstock & Claus Lunau

Anledningen till det kan vara att äldre män normalt har mer resurser än yngre och att de – till skillnad från äldre kvinnor – fortfarande är fertila.
George Clooney: manipulerad för att se yngre ut.

4. Lagom med skägg är bäst

Kvinnor föredrar män med tio dagars skäggstubb framför renrakade män, män med fem dagars skäggstubb och män med helskägg.
George Clooney: inte manipulerad.

Shutterstock & Claus Lunau

Det kan bero på att skäggstubben signalerar en viss maskulinitet, som är fördelaktig för kvinnor.
George Clooney: manipulerad för att ha helskägg.