Fem myter om sex: ”Kvinnor har en G-punkt”

Har afrikaner längre penis? Finns det en tidpunkt i kvinnors cykel då de kan vara säkra på att inte bli gravida? Vi skiljer felaktig information från fakta, så att du vet vad som är vad när det gäller de mest spridda myterna om sex.

Hand som håller i lakan
© Shutterstock

Vi tänker ofta på det, men talar sällan om det. Sex är följaktligen ett ämne där missförstånd och myter lätt kan uppstå.

De flesta har nog hört att afrikanska män har större penis än män från andra delar av välden. Men varifrån kommer den myten och har den någon grund i verkligheten?

Lyckligtvis kan vetenskapen ge oss svar på sådana frågor, och vi har dykt ner i forskarnas studier för att avslöja den i många fall förvånande sanningen bakom några av de mest spridda myterna om sex.

Storlek

MYT 1: ”Afrikaner har längre penis.”

Penislängd

En amerikansk studie har slagit fast att den genomsnittliga penislängden var i stort sett den samma hos olika etniska grupper.

© Shutterstock

År 2014 visade en omfattande studie av penisstorleken hos 15 521 män från 16 länder att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad på storleken i de olika länderna. Därmed finns det inget vetenskapligt belägg för det utbredda påståendet att män av afrikansk härstamning har större penis än andra män.

Mätningar i Nigeria visade en genomsnittlig längd för penisar i oerigerat tillstånd på 8,16 centimeter. Och när forskare i Tanzania mätte penisar i oerigerat men utsträckt tillstånd, ett mått som ungefär motsvarar en erigerad penis längd, fick de ett genomsnitt på 11,5 centimeter. Båda siffrorna ligger nära det internationella genomsnittet, som var 9,16 respektive 13,24 centimeter.

En studie av 1 661 amerikanska män av olika etnicitet fann inte heller några statistiskt signifikanta skillnader grupperna emellan. Vita amerikaner, afroamerikaner och asiatiska amerikaner hade genomsnittliga längder i erigerat tillstånd på 14,2, 14,7 respektive 14,1 centimeter.

MYT 1 ÄR FALSK.

Könsorgan

MYT 2: ”Mäns och kvinnors könsorgan är helt olika.”

Könsorgan

I början av fosterutvecklingen (överst) är pojkars och flickors könsorgan likadana.

© Henning Dalhoff

Kvinnors och mäns könsorgan ser olika ut, men faktum är att de är uppbyggda av i stort sett samma delar. Det beror på att kvinnliga och manliga könsorgan är identiska under fosterutvecklingens första veckor.

Från en gemensam utgångspunkt utvecklas de sedan på olika sätt. Kvinnans äggstockar och mannens testiklar utvecklas till exempel från samma struktur, de så kallade gonaderna.

När fostret är sex veckor gammalt består de yttre könsorganen hos båda könen av en liten knöl, ett par veck och två uppsvällda områden. Hos flickor utvecklas de tre strukturerna till klitoris, inre blygdläppar och yttre blygdläppar. Hos pojkar blir de till penis, urinrör och pung.

MYT 2 ÄR FALSK.

G-punkt

MYT 3: ”Kvinnor har en G-punkt.”

G-punkt

Den här röntgenbilden visar ett samlag mellan en kvinna och en man. Kvinnans G-punkt lär sitta på slidans främre vägg (röd cirkel).

© W. W. Schultz/British Medical Journal/SPL

Kvinnans G-punkt är en särskild del av slidan som kan ge kvinnan stark njutning när den stimuleras. Forskarna är dock inte överens om huruvida punkten verkligen existerar.

De som anser att G-punkten finns hävdar att den sitter på den främre slidväggen, fem–sju centimeter upp i slidan. Denna åsikt underbyggs bland annat av en kinesisk studie, som visade att det i just detta område finns en ansamling av nerver.

Andra forskare förhåller sig skeptiska till den slutsatsen. De anser att bevisen inte räcker för att dra slutsatsen att slidan har en särskild anatomisk struktur där G-punkten påstås sitta. G-punktens existens vacklar också i ljuset av att många kvinnor inte upplever någon njutning vid stimulering av området.

En möjlig lösning på oenigheten är att G-punkten i själva verket är en förlängning av klitoris. Storleken på klitorisvävnaden varierar från kvinna till kvinna, vilket kan förklara varför bara vissa kvinnor upplever att de har en G-punkt.

MYT 3 ÄR OVISS.

Tankar

MYT 4: ”Män tänker på sex var sjunde sekund.”

Man som tänker på sex

Män tänker visserligen ofta på sex, men en amerikansk studie visar att de inte gör det lika ofta som man skulle kunna tro.

© Shutterstock

Män tänker mer på sex än kvinnor, men de gör det inte fullt så ofta som myten gör gällande. I en amerikansk studie från år 2012 skulle 283 universitetsstudenter under en vecka räkna hur ofta de tänkte på mat, sömn respektive sex.

Resultaten visade att män tänker på sex 34,2 gånger per dygn – nästan två gånger under var och en av sina vakna timmar – medan kvinnor tänker på sex lite oftare än en gång i timmen, 18,6 gånger om dagen. Hos båda könen var sex det ämne som upptog merparten av deras tankeverksamhet.

Männens frekventa sextankar beror kanske på att män i allmänhet tänker mer på sina grundläggande behov än vad kvinnor gör. Studien visade nämligen också att män oftare tänker på mat och sömn än vad kvinnor gör.

MYT 4 ÄR FALSK.

Cykel

MYT 5: ”Kvinnors cykel har en säker period.”

Kvinna, graviditetstest

En kvinna kan bara bli gravid under en kort period varje månad. Det kan dock vara svårt att avgöra när den perioden börjar och slutar.

© Shutterstock

Om en man och en kvinna vill ha sex utan att få barn är det säkraste valet att använda preventivmedel som kondomer och p-piller. En graviditet kan dock även undvikas genom att hålla koll på kalendern.

En graviditet kan nämligen bara starta när mannens spermier befruktar en av kvinnans äggceller. Det är möjligt cirka en gång i månaden, från ägglossningen och tre dagar framåt. Sex kan emellertid också ge upphov till en graviditet även om samlaget sker några dagar före ägglossningen. Spermierna kan nämligen överleva fyra dygn i kvinnan.

Det finns därmed ett fönster på omkring sju dagar varje månad då kvinnan kan bli gravid. Utanför detta fönster går det i princip att ha sex utan att riskera att bli förälder.

Cykeln är tredelad

Livmoderns slemhinna och äggstockarnas äggceller har en fast cykel som är i genomsnitt 28 dagar lång. Endast i cykelns mellersta del kan kvinnan bli gravid.

© Gunilla Elam/SPL, Shutterstock

Livmodern stöter ut slemhinnan

Illustrationen visar ett tvärsnitt av livmoderns slemhinna och dess dagliga utveckling. Under cykelns första cirka fem dagar stöts slemhinnan ut, varefter en ny växer fram. Under denna period kan kvinnan inte bli gravid.

© Gunilla Elam/SPL, Shutterstock

Äggstocken avger ägg

Slemhinnan i livmodern fortsätter att växa och omkring dag 14 lämnar ägget äggstocken, vilket innebär att det kan befruktas. Samlag redan från dag tio kan emellertid resultera i en graviditet, eftersom spermierna kan överleva fyra dygn i kvinnan.

Kvinna, cykel 3
© Gunilla Elam/SPL

Slemhinnan bryts ner

Från omkring dag 19 och framåt kan en graviditet inte uppkomma. Den obefruktade äggcellen och cellerna i livmoderns slemhinna dör, varefter hinnan i början av nästa cykel återigen stöts ut.

I praktiken är det svårt att veta exakt när den säkra perioden inträffar. Det beror på att tidpunkten för ägglossningen är svår att fastslå. Normalt sker den 14 dagar före början av nästa menstruation, men det är olika för olika kvinnor.

Om kvinnan har 24 dagar mellan varje menstruation ligger hennes säkra period från 13 dagar efter den senaste menstruationens början till sex dagar efter nästa menstruations början. Men om kvinnan i stället har en 32 dagar lång menstruationscykel ligger den säkra perioden från 21 dagar efter den senaste menstruationens början till 14 dagar efter nästa menstruations början.

Denna ovisshet innebär att det är riskabelt att förlita sig på kalendern. Även när metoden används på rätt sätt är det 15 procents risk att kvinnan blir gravid under loppet av en tolvmånadersperiod.

MYT 5 ÄR DELVIS SANN.