Fiskar, fåglar och däggdjur ­luktar sig fram till sin idealiska partner, och du är inget undantag. Din näsa kan urskilja vilken typ av de så kallade HLA-1-proteinerna en ­annan människa har på sina celler.

HLA-1-proteinerna finns överallt i kroppen och spelar en viktig roll för att skydda dina celler mot virus.

De finns bland annat i en A-, B- och C-variant, och ditt luktsinne ser till att du faller för personer som har andra varianter än du själv.

Du finner deras doft mer attraktiv; sex med dessa personer är mer tillfredsställande och du får större lust att skaffa barn med dem.

Den sexigaste doften är ett främmande HLA-1-protein och din dragning till doften säkerställer dina barns framtid.

© Claus Lunau & Shutterstock

Celler bär fingeravtryck

Generna för de så kallade HLA-1-proteinerna förekommer i tre versioner, som ger upphov till typ A (blått), B (grönt) och C (gul)t av proteinet. Vi kan ha en eller två av dessa typer i våra celler. De är placerade på cellens yta där de uppvisar speciella proteinfragment från cellens inre.

© Claus Lunau & Shutterstock

Proteiner hamnar i svetten

De små proteinfragmenten (små cirklar) passar bara just den typ av HLA-1-protein som de är fästa vid – på så sätt kan deras identitet avslöja vilka HLA-1-proteiner vi har i våra celler. Fragmenten kan frisättas i våra svettkörtlar där de löses upp i svetten och bland annat hamnar under våra armar.

© Claus Lunau & Shutterstock

Din näsa sniffar upp fragment

När svetten avdunstar följer fragmenten med och andra människors proteinfragment hamnar i din näsa. Där stöter de på sinnesceller i det så kallade vomeronasala organet (rött), som sitter på var sin sida om näsväggen. Cellerna skickar vidare en signal till hjärnan som ­avkodar fragmentens identitet.

Det evolutionära ändamålet med att söka sig till främmande HLA-1-proteiner är att du därmed säkerställer att dina barn får en blandning av olika HLA-1-varianter.

En bra blandning leder troligen till att dina barn blir bättre förberedda på virusutbrott.