Du sniffar dig fram till den perfekta partnern

Din näsa och hjärna samarbetar för att få dig attraherad. Men de är kräsna. Och det kan du tacka miljontals år av evolution för. Din näsa suger i sig din potentiella partners dna så att du kan välja den som ger dina barn bästa möjliga gener.

Fiskar, fåglar och däggdjur ­luktar sig fram till sin idealiska partner, och du är inget undantag. Din näsa kan urskilja vilken typ av de så kallade HLA-1-proteinerna en ­annan människa har på sina celler.

HLA-1-proteinerna finns överallt i kroppen och spelar en viktig roll för att skydda dina celler mot virus.

De finns bland annat i en A-, B- och C-variant, och ditt luktsinne ser till att du faller för personer som har andra varianter än du själv.

Du finner deras doft mer attraktiv; sex med dessa personer är mer tillfredsställande och du får större lust att skaffa barn med dem.

Din näsa sniffar upp användbart svett

Den sexigaste doften är ett främmande HLA-1-protein och din dragning till doften säkerställer dina barns framtid.

© Claus Lunau & Shutterstock

Celler bär fingeravtryck

Generna för de så kallade HLA-1-proteinerna förekommer i tre versioner, som ger upphov till typ A (blått), B (grönt) och C (gul)t av proteinet. Vi kan ha en eller två av dessa typer i våra celler. De är placerade på cellens yta där de uppvisar speciella proteinfragment från cellens inre.

© Claus Lunau & Shutterstock

Proteiner hamnar i svetten

De små proteinfragmenten (små cirklar) passar bara just den typ av HLA-1-protein som de är fästa vid – på så sätt kan deras identitet avslöja vilka HLA-1-proteiner vi har i våra celler. Fragmenten kan frisättas i våra svettkörtlar där de löses upp i svetten och bland annat hamnar under våra armar.

© Claus Lunau & Shutterstock

Din näsa sniffar upp fragment

När svetten avdunstar följer fragmenten med och andra människors proteinfragment hamnar i din näsa. Där stöter de på sinnesceller i det så kallade vomeronasala organet (rött), som sitter på var sin sida om näsväggen. Cellerna skickar vidare en signal till hjärnan som ­avkodar fragmentens identitet.

Det evolutionära ändamålet med att söka sig till främmande HLA-1-proteiner är att du därmed säkerställer att dina barn får en blandning av olika HLA-1-varianter.

En bra blandning leder troligen till att dina barn blir bättre förberedda på virusutbrott.