Shutterstock

Så många vänner ska skolbarn helst ha

En stor studie ger en fingervisning om hur många vänner skolbarn bör ha för att trivas och ha god mental hälsa.

Alla vet nog att vänskaper är värdefulla. Tidigare forskning har dessutom dokumenterat att bra vänner är otroligt viktiga för barns och ungdomars livskvalitet.

Det har dock saknat forskning i de underliggande organismerna i hjärnan som gör vänskaper så betydelsefulla. Det har forskare tittat närmare på och kan nu avslöja hur många vänner barn och ungdomar helst bör ha för att klara sig bäst.

Deras forskning har publicerats i den renommerade vetenskapliga tidskriften för biomedicin och biovetenskap, eLife.

Friskare hjärnor och bättre kognitiv förmåga

Forskarna studerade mer än 32 000 barn och ungdomar, som redan medverkade i den välkända amerikanska ABCD-studien (Adolescent Brain Cognitive Development). Genom att analysera data samt avbildningar av hjärnan och koncentrationen av sammanlagt åtta olika neurotransmittorer kunde forskarna se att varje enskild vän, upp till fem vänner, hade en positiv inverkan på hjärnans utveckling, kognitiv förmåga, mental hälsa och prestationer i skolan.

Fem vänskaper var alltså den övre gränsen. När antalet vänner översteg fem var det inte längre förknippat med några fördelar. Forskarna kunde faktiskt se att de kognitiva förmågorna minskade hos dem som hade fler än fem nära vänner.

"Detta är en studie med hög kvalitet, som har genomförts av skickliga forskare", berättar Mona Bekkhus, som är professor i psykologi vid Universitet i Oslo. Hon varnar dock uppfattningen att ungdomar till varje pris måste ha en vänkrets på fem.

Stödjande och ömsesidiga vänskaper

"Vi måste tänka på att detta är en amerikansk studie och USA fungerar helt annorlunda. Vi har lite mindre skolor och hos oss är det kanske inte precis fem vänner som är det optimala antalet. Det viktigaste är att man har stödjande och ömsesidiga vänskaper", förklarar hon.

Det finns forskning som visar att det kan ha avgörande betydelse för barns chans att klara sig senare i livet att de har minst en riktigt bra vän. Det gäller framför allt sårbara barn som exempelvis har det svårt i hemmet eller utsätts för mobbning. Att ha flera bästa vänner kan också vara bra, för om man bara har en och den blir sjuk i en vecka, så blir barnet helt ensamt den veckan.

Däremot finns det en gräns för hur många vänskaper en person realistiskt kan bygga upp och underhålla utan att de blir ytliga och förlorar sitt värde.

Viktigt att hitta vänner i många miljöer

Professor Bekkhus rekommenderar också att barnen skaffar vänner i flera miljöer, eftersom det ger mer allsidighet.

"Har man uteslutande vänner från skolan kan det bli ensamt om man byter skola. Det gäller även den som bara umgås med de vänner man tränar med, men plötsligt slutar den sporten", förklarar Mona Bekkhus.

Om barnet däremot är aktivt i flera miljöer i bostadsområdet, i idrottssammanhang eller i samband med andra fritidsaktiviteter, så kan vänskaperna etableras och underhållas på flera plattformar.