Shutterstock
Hitta rätt

Så många har svårt att hitta rätt

Om du har problem att navigera i vardagsdjungeln lider du kanske av en sällsynt sjukdom.

Har du varit med om att gå vilse i ett stort varuhus och tappa bort din bättre hälft – för att till slut höra ditt namn i högtalarna, så att ni äntligen kan återförenas?

Då är du inte ensam.

En studie publicerad i PLOS One, i vilken 1 698 italienska män och kvinnor mellan 18 och 35 år deltog, har visat att omkring tre procent lider av topografisk desorientering (DTD) i större eller mindre utsträckning.

Sjukdomen innebär att man har djupgående problem att hitta från punkt a till punkt b, och för de drabbade kan sjukdomen ha mycket stora personliga konsekvenser.

I svåra fall kan en person till och med ha svårt att orientera sig i sitt eget hem.

Helt normal i övrigt

Det framgår av studien att personer som lider av DTD, har helt normalt minne och neuropsykologisk profil – men samtidigt en dålig rumsuppfattning och förmåga att navigera bland exempel byggnader och andra riktmärken. Man kan också ha svårt att skilja mellan vänster och höger.

Enligt studien, som baserar slutsatserna på formulärsvar, är män vanligtvis bättre på att hitta rätt än kvinnor är. Men de är samtidigt överrepresenterade bland dem som lider av topografisk desorientering.

Kvinnorna i studien valde i högre grad än män att använda sig av riktmärken när de skulle ta sig från a till b.

Enligt forskarna bygger förmågan att orientera sig på många olika kognitiva processer. Andra faktorer som psykiska sjukdomar, alkoholmissbruk och inlärningssvårigheter som hade kunnat påverka forskningsresultatet har sorterats bort i studien.