Shutterstock

Så kommunicerar du bäst med din hund

Studie: Om du talar med din hund på ett visst sätt kommer den både att må bättre och prestera bättre.

Du talar knappast på samma sätt med din mamma som du gör med din chef.

Vårt språk och våra tonlägen förändras beroende på omständigheterna.

Och när vi pratar med spädbarn har många av oss en tendens att höja stämman ett par oktaver och tala i ett nästan musikaliskt tonläge.

Nu visar en brasiliansk studie, publicerad i tidskriften Animals att du gör klokt i att tillämpa samma teknik på din hund.

Det har nämligen en positiv inverkan på hundens känslor, inlärning och prestation.

Bebisröst får svansen att vifta

Resultaten följer efter tidigeae forskning som har indikerat att både barn och hundar är mer uppmärksamma på vad vi säger när vår röst flyttas upp i högre tonlägen.

Mer konkret har forskarna i den här studien analyserat inspelningar från 270 träningspass på ett gym för hundar och vargar. Det ingick totalt fem tränare, nio hundar och nio vargar i materialet.

Med utgångspunkt i det filmade materialet utvärderade forskarna sedan tränarnas röstlägen och framtoning under interaktionerna med djuren. Tränarens muntliga kommunkation kategoriserades sedan som antingen "snäll", "neutral" eller "tillrättavisande". Dessutom mätte forskarna hur högt tränarnas tonlägen låg.

Svansarna viftade mer

Resultaten ritade en tydlig bild av att både hundar och vargar reagerade positivt på den snälla tonen. De viftade mer med svansen, höll sig närmare sin tränare och verkade vara avslappnade.

Den skarpare, förebrående tonen resulterade dock i motsatsen hos både hundar och vargar. De viftade mindre med svansen och såg ut att hålla sig så långt bort från tränaren som möjligt

Tonläget spelade också en viktig roll. Tonlägen som låg högre upp fick hundarna att reagera positivt, enligt forskarna´.

Tränarnas kommunikation påverkade inte bara djurens välbefinnande, utan hade även en mätbar effekt på deras träningsresultat.

Ju länge och ju oftare den förebrående tonen användes, desto sämre gjorde djuren ifrån sig i sin respons på kommandon. Den tillrättavisande tonen var dessutom förknippad med mindre förutsägbara reaktioner på tränarnas instruktioner.