Så här påverkar stressen din hjärna och kropp

Stress är en del av livet, men för mycket stress kan påverka din hälsa. Stress kan påverka hur du tänker och känner, och det kan också påverka din kropp. Stress har många olika effekter på hjärnan. Det kan till exempel orsaka minnesproblem, ångest och depression. Stress kan också orsaka fysiska problem som magproblem, huvudvärk och sömnproblem.

Det finns många sätt att hantera stress. Det är viktigt att hitta en metod som fungerar för dig. Vissa människor använder avslappningsövningar, andra tar till sport, online casino eller motion. Andra människor använder medicin för att hantera stressen. Om du har mycket stress i ditt liv, är det viktigt att du pratar med någon om det. Du kan prata med din familj, vänner, läkare eller en psykolog. De kan hjälpa dig att hitta sätt att hantera stressen i ditt liv.

Stress – vad är det egentligen?

Stress är kroppens svar på en hotande situation. Det är ett alarmsystem som gör oss redo att antingen fly eller bekämpa faran. När vi upplever stress aktiveras det hormonella systemet, och kortisol produceras. Kortisol ökar blodtrycket, hjärtfrekvensen och andningshastigheten, och får musklerna att spännas. Detta är en naturlig reaktion som har funnits sedan urminnes tider, och har varit avgörande för vår överlevnad. Idag upplever många människor dock stress i onödan, och det kan ha negativa konsekvenser för hälsan. Vi lever i vad man kan kalla en stress bubbla där livet är stressigt och det kan vara svårt att hitta moment som är helt stressfria.

Vad är det för mekanismer som gör att vi påverkas negativt av stress?

En av de viktigaste mekanismerna som gör att vi påverkas negativt av stress är den så kallade fight-or-flight-responsen. Denna respons aktiveras när vi upplever en fara eller hot, och det är kroppens sätt att försvara sig. Fight-or-flight-responsen innebär att kroppen förbereder sig för antingen att bekämpa eller fly från faran. Detta görs genom att kroppen tillförsynas med mer syre, och musklerna spänns. Detta är en positiv respons om faran är verklig och man behöver faktiskt bekämpa eller fly från den, men om faran inte är verklig och man bara upplever stressande situationer i vardagen, kan denna fight-or-flight-respons leda till negativa hälsopåverkningar. När kroppen ständigt är i fight-or-flight läget kan detta leda till hjärtproblem, magproblem, minskad immunförsvar och andra allvarliga hälsoproblem.

Vad är det för saker som kan orsaka stress?

Det finns många olika saker som kan orsaka stress. Vissa människor blir stressade av att ha för mycket ansvar, andra av att inte känna sig trygga i sin situation. Många upplever också stress när de är oroliga för framtiden eller känner sig pressade av tidsbrist. Andra vanliga orsaker till stress är social isolering, dålig ekonomi eller relationsproblem. Stress kan också orsakas av hälsoproblem eller om man upplever hot mot sin säkerhet.

Det finns många olika sätt att hantera stress. Vissa människor tycker det är hjälpsamt att prata med någon om det som orsakar deras stress, medan andra föredrar att göra avkopplande aktiviteter som yoga eller meditation. Det finns också mediciner som kan lindra stressymtom, men det är alltid bäst att först pröva mindre invasiva metoder.

Varför stress är farligt för oss

Stress är farligt för oss på många olika sätt. Det kan orsaka psykiska problem som depression och ångest, men det kan också leda till fysiska problem som hjärtinfarkt och stroke. Stress kan även orsaka eller förvärra befintliga sjukdomar, såsom astma och diabetes. Dessutom minskar stress vår immunförsvar, vilket gör oss mer mottagliga för infektioner. Stress är alltså farligt på många olika sätt, både för vår mentala och fysiska hälsa. Så det gäller att hitta effektiva sätt att lindra denna stress annars kan det bli ett större problem än innan.

5 enkla tips för att minska stressen i vardagen

  1. Gör en lista över de saker du behöver göra och prioritera dem.
  2. Ta ett par timmar för dig själv varje dag, gör något du tycker om och slappna av.
  3. Lär dig att säga nej, du behöver inte göra allt som andra vill att du ska göra.
  4. Träna regelbundet, det hjälper dig att släppa av och koppla bort vardagens stressiga moment.
  5. Prata med någon om hur du mår, det kan vara en vän, familjemedlem eller terapeut.

Hur kan vi undvika att bli påverkade av stress?

Det finns många olika sätt att undvika stress. Man kan lära sig att hantera stress på ett bra sätt, man kan använda avslappningsmetoder för att slappna av och man kan också använda olika kosttillskott för att motverka stress. Kosttillskott som innehåller omega-3, magnesium och B-vitaminer är alla bra mot stress. Man kan också prova olika tekniker för avslappning, som t ex yoga eller meditation. Dessa tekniker hjälper till att slappna av både kroppen och sinnet, och det är en bra idé att prova flera olika metoder för att se vad som fungerar bäst för en själv.