sten sax påse

Vetenskapen guidar: Så vinner du i sten, sax, påse

Glöm allt om att det handlar om att ha tur. Forskarna ger dig lösningen på hur du alltid vinner i den gamla klassikern sten, sax, påse.

Sten slår sax. Sax slår påse. Påse slår sten.

Det är reglerna i det enkla spelet med tre val i tre omgångar som genom tiderna med stor sannolikhet både har avgjort städning, giftermål och allvarliga strider.

De flesta tänker nog att utfallet i denna klassiska gren är rena slumpen och att det därför är omöjligt att välja en strategi som gör dig till segrare.

Men då bör du tänka om.

Vi människor är nämligen notoriskt dåliga på att uppföra oss slumpmässigt – även när det gäller sten, sax, påse.

Det var i alla fall slutsatsen i den största studien av tävlingen som hittills har genomfört.

År 2014 samlade en grupp kinesiska forskare vid Zhejiangs universitet 360 universitetsstudenter och delade in dem i sex grupper, som forskarna övervakade noga.

Varje enskild student deltog i inte mindre än 300 omgångar av tävlingen mot de andra deltagarna.

För att sätta fart på vinnarinstinkten betalade forskarna deltagarna efter hur många segrar de till slut hade vunnit.

Inte särskilt slumpmässigt

Ytligt sett verkade deltagarna ha valt sitt nästa drag helt slumpmässigt och att sten, sax respektive påse alla valdes cirka en tredjedel av gångerna.

Men vid närmare granskning gjorde forskarna två väsentliga iakttagelser som du bör ha i åtanke nästa gång disken eller något allvarligare står på spel.

Förlorarna har fastnat i ett mönster

När det går dåligt har de flesta av oss en tendens att ändra kurs.

Forskarna som gjorde den kinesiska studien konstaterade att förlorarna hade en större tendens att byta handtecken – och faktiskt välja det handtecken de nyss hade förlorat mot.

© Illustrerad Vetenskap
  • Om de förlorade med saxen hade de alltså en tendens att imitera vinnaren och välja stenen.
  • Om de förlorade med stenen hade de på samma sätt tendensen att välja påse nästa gång.
  • Om de förlorade med påsen hade de tendensen att välja sax... Du förstår poängen.

Därför: När en person har förlorat med sten är sannolikheten stor att hen väljer påse nästa gång. Därför bör du alltså välja sax.

Vinnare fortsätter likadant

Vinnarna hade däremot en tendens att återanvända det handtecken de nyss hade vunnit med. Om de precis hade vunnit med sten över sax, hade de alltså en tendens att välja sten igen i nästa omgång.

Därför: Om din motståndare precis har vunnit med sten, så bör du välja papper nästa gång.