Shutterstock
Mørkt lokale med lys fra dør

Varför är vissa människor mörkrädda?

Många – även vuxna – kan bli rädda i mörker, även om det inte finns något att bli nervös över. Varför är det så?

Dina sinnen är inte skapade för mörker

Rädsla är en av de äldsta mekanismer människan har, och dess funktion är att få oss att reagera snabbare.

Rädsla uppstår om resurserna (grottmannens klubba) bedöms som mindre än det aktuella hotet (en sabeltandad tiger).

Rädslan får kroppen att slå på alarmberedskap, så att den på kort tid är redo för strid eller för att fly.

Problemet är att det är det bedömda hotet som utlöser rädslan. Eftersom det ju kan vara svårt att göra en exakt värdering av hot i mörker är det lätt att överskatta faran, vilket utlöser rädsla.

Våra sinnen är inte speciellt effektiva under natten, eftersom vi som art är anpassade till att leva i dagsljus. Därför har vi svårt att avgöra om det finns dolda hot eller fallgropar i mörkret omkring oss.

Vissa är bra på att hantera den här rädslan, medan andra har det svårare – kanske för att de tidigare har haft obehagliga upplevelser i samband med mörker.

Ljus lugnar ditt rädslocentrum

Att mörker påverkar oss syns även i hjärnan.

I en ny studie skannade forskare 23 personers hjärnor, samtidigt som de utsattes för måttligt ljus, dunkelt ljus respektive mörker i intervaller på 30 sekunder. Försöket pågick i omkring 30 minuter totalt.

Skanningarna avslöjade att det måttliga ljuset reducerade aktiviteten i amygdala avsevärt jämfört med mörker. Amygdala är ett litet hjärnområde i vår tinninglob, som kallas vårt rädslocentrum, eftersom det bland annat hanterar känslor samt reglerar rädsla.

Dessutom upprättade det måttliga ljuset en bättre förbindelse mellan amygdala och ett annat hjärnområde – ventromediala cortex – som sitter i tinningloben och också kontrollerar rädsla.