Varför är somliga lättretade?

Jag skulle vilja veta vad det är som gör att en del människor har ett eldfängt temperament. Finns det något särskilt sätt att känna igen sådan personer på?

Mand med knyttet næve
© Shutterstock

Temperamentet beror i likhet med andra sidor av personligheten på ett samspel mellan gener och miljö. Forskare har på senare år hittat en rad gener, som bidrar till att forma personligheten. Nyzeeländska forskare visade år 2002 att om den så kallade MAOA-genen muterat, har man större benägenhet att uppträda aggressivt och våldsamt. Det manliga könshormonet, testosteron, har likaledes visat sig ha betydelse för temperamentet. Om det redan på fosterstadiet finns en hög halt av testosteron i blodet, kan personligheten präglas, så att man växer upp med ett hetsigt temperament. Det råkar även vara så att testosteron får ringfingret att växa sig långt. Detta undersöktes nyligen av forskaren Peter Hurd vid University of Alberta. Hans undersökning bekräftar att män är mer aggressiva, om de har ett ringfinger som är långt i förhållande till pekfingret.