Narcissist

Vad är en narcissist?

Narcissister anser att de är bättre än andra och kräver därför ständig beundran från sin omgivning. Enligt studier är dock inte den enormt höga självkänslan uteslutande negativ eftersom det medföra att narcissisterna är bättre rustade mot två vanliga sjukdomar.

Narcissister anser att de är bättre än andra och kräver därför ständig beundran från sin omgivning. Enligt studier är dock inte den enormt höga självkänslan uteslutande negativ eftersom det medföra att narcissisterna är bättre rustade mot två vanliga sjukdomar.

Shutterstock

Vad är en narcissist?

Termen narcissist används ofta löst om människor som är självupptagna och arroganta. Men narcissism är en psykisk sjukdom som klassificeras under kategorin "övriga specificerade personlighetsstörningar" i International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD).

Det främsta kännetecknet för narcissism är en hunger efter beundran med en extremt förvrängd självbild. Detta innebär att en narcissist överskattar sina egna förmågor och tror att han eller hon är mycket bättre än andra.

Känner du igen en narcissist?

Finns det någon du misstänker vara en narcissist? Psykologer ställer ett antal krav för diagnosen narcissistisk personlighetsstörning varav fem måste finnas med:

 • Hög uppfattning om egna förmågor som ger extremt hög självuppfattning
 • Arrogant beteende
 • Konstant uppmärksamhetskrävande
 • Förväntningar om särbehandling från andra
 • Känslan av att vara väldigt speciell och unik
 • Är avundsjuk på andra eller tror att andra är avundsjuka på dem
 • Saknar empati
 • Utnyttjar andra cyniskt för att uppnå sina mål
 • Känner krav på överdriven beundran från andra

Forskare vet ännu inte varför vissa människor utvecklar narcissistisk personlighetsstörning. Det råder dock en enighet om att både arv och miljö spelar in.

Två typer av narcissister

Narcissister hör vanligtvis hemma inom en av två kategorier:

 • Känsliga narcissister som bland annat har låg självkänsla och svårt att ta kritik.
 • Grandiosa narcissister, som bland annat har hög självkänsla och ger sig hän åt personlig makt och vinning.

Enligt en amerikansk studie är det stora skillnader mellan de båda typerna.

Studien, som baserades på 270 försökspersoner, indikerade att de grandiosa narcissisterna är närmare sammankopplade med psykopater, medan egenskaperna hos de känsliga narcissisterna framför allt härrör från någon form av försvarsmekanism.

Forskare tror att känsliga narcissisters beteenden kommer från ett behov av att kompensera och dölja sin dåliga självkänsla.

De flesta människor reagerar dock negativt på ett narcissistiskt beteende, och därför kommer den känsliga narcissisten också att få det värre med sig själv, och på så sätt fortsätter det narcissistiska beteendemönstret.

En brittisk studie visar också att båda typerna av narcissister trånar efter social status, men att det bara är den känsliga narcissisten som bryr sig om huruvida andra gillar honom eller henne också.

Narcissisten Narcissus

Ordet narcissist härstammar från grekisk mytologi där den vackre Narcissus förälskar sig i sin egen spegelbil och till slut dör han av längtan efter sig själv.

© Shutterstock

Narcissister drabbas i mindre utsträckning av depression

Forskning från Queens University Belfast visar att även om narcissister har många problematiska drag så verkar några av dem också ha fördel av sin personlighetsstörning.

700 försökspersoner fick fylla i olika enkät som mätte narcissistiska drag, mental styrka och symptom på depression och stress.

De känsliga narcissisterna var generellt mer defensiva och fientliga medan de storslagna narcissisterna hade hög självkänsla och var mycket upptagna av status och makt.

De storslagna narcissisterna var dock även mycket självsäkra och målmedvetna och enligt forskarna verkade det som att dessa drag minskade risken för både depression och stress hos narcissisterna.

En narcissist kan mycket väl förändras

Det finns också vissa bevis som tyder på att narcissister kan förändras till det bättre.

En större studie från 2019 har visat att människor med narcissistiska tendenser ofta får en mer realistisk syn på sig själva när de möter motstånd i livet.

Forskare pekade bland annat på att det är det första jobbet som får narcissister att ändra sin självbild. I det första mötet med arbetslivet tvingas de nämligen ta emot kritik - något som narcissister hatar.

Studien pågick under flera år och baserades på hundratals människor från flera generationer. Och forskarna slår fast att det är en myt att vissa generationer är mer narcissistiska än andra.