arachofobi

Tio alltför vanliga fobier

Känner du rädslan krypa i dig, när du ser en ofarlig spindel? Eller snurrar allting runt, när du kommer högt upp? Då är du inte ensam. Många av oss lider av rädsla för helt vanliga ting. Läs om tio välkända och mycket vanliga fobier här.

"Det är då inget att vara rädd för", är säkert något som de flesta människor har hört. Om inte annat som barn, när våra föräldrar till exempel klagade över att vi inte ville ha ljuset släckt, att vi blev rädda för en spindel eller skrämda av grannens hund.

Faktum är emellertid att väldigt många människor är rädda för något. Här är en lista över några av de fobier som många lider av.

1. Araknofobi – rädsla för spindlar.

Det råder en del diskussion om vilken fobi som är den vanligaste, men araknofobi ligger i varje fall mycket nära toppen, om den inte rent av innehar förstaplatsen. Inemot 50 % av alla kvinnor och 10 % av alla män lider av araknofobi i större eller mindre grad.

2. Akrofobi – höjdskräck

En av de vanligaste fobierna – kanske rentav den vanligaste. Den finns i många former, alltifrån människor som bara inte gillar att stå nära räcket i ett utsiktstorn till dem som får svindel bara de står på en stol.

3. Emetofobi – rädsla för uppkastningar och för att själv kräkas

Detta är troligen en av de mest förbisedda av de vanliga fobierna. Det råder viss oenighet om hur vanlig denna fobi egentligen är, men vissa undersökningar tyder på att inemot en tredjedel av alla vuxna människor lider av den i större eller mindre grad.

4. Brontofobi – rädsla för åska

Detta är en av de fobier som de flesta människor växer från. Den är otroligt vanlig bland barn men kan upphöra i vuxenåldern.

5. Mysofobi – rädsla för smuts

Denna fobi finns i extremt många olika versioner. Från en lätt överdriven rengöring, ofta av vissa ställen, eller ett tvång att ideligen tvätta händerna, till en så uttalad rädsla för smuts och bakterier att den drabbade lägger det mesta av sin tid på att rengöra och tvätta allt i sin omgivning om och om igen.

6. Klaustrofobi – rädsla för små, slutna rum

Denna fobi är välkänd men inte alls så utbredd som man i förstone skulle kunna tro. Dess ”popularitet” beror i mycket hög grad på att den ofta används som ett element i handlingen i litteratur och filmer.

7. Agorafobi – rädsla för öppna platser där människor samlas

Denna fobi kan betraktas som motsatsen till klaustrofobi. I extrema fall kan den isolera människor så till den grad att de inte törs lämna sitt hem utan tvingas leva inomhus i åratal.

8. Aerofobi – rädsla för att flyga

Denna fobi är ett mycket modernt fenomen och kan i extrema fall göra att människor endast kan utnyttja tåg och bil, om de skall resa någonstans, oavsett hur långt de skall färdas. I lindrigare fall kan det krävas starka, lugnande medel eller till och med bedövning, för att de skall kunna flyga.

9. Skotofobi – rädsla för mörker

Strängt taget är det inte mörkret i sig självt som är skrämmande utan de reella eller inbillade faror som fobikern tror döljer sig i mörkret. Det är mycket vanligt att barn är rädda för mörker, medan en riktig fobi är sällsynt hos vuxna.

10. Ailurofobi, cynofobi och ophidiofobi – rädsla för katter, hundar respektive ormar

Dessa tre fobier, som är mycket utbredda, är några av de få för vilka man kan hävda att de kan ha en biologisk bakgrund. Att vara försiktig i umgänget med dessa tre djurgrupper har utan tvivel ökat överlevnadschansen för människans tidigaste förfäder.

Källor: www.10-most-common-phobias.com www.phobia-fear-release.com en.wikipedia.com: Phobia Nationalencyklopædien (Danmark)