Shutterstock

Testa dig själv: Är du stressad?

25 procent av Europas befolkning är stressade. Är du?

Så många som 25 procent av Europas vuxna befolkning lider av stress i större eller mindre grad. Det framgår av den hittills största studien på området som har gjorts av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) 2013.

Stress är ett tillstånd som uppstår i hjärnan när du blir pressad. För den primitiva människan var det en helt nödvändig reaktion när faran lurade i form av rovdjur eller katastrofer. Hjärnan sätter så att säga hjärnan i "katastrofberedskap" och gör dig redo att antingen slåss eller fly. Således var stress avgörande för artens överlevnad.

I det röda fältet

För den moderna människan är saken dock något helt annat. Ingen tar skada av att vara stressad en kortare tid. Men om kroppen stannar kvar i katastrofberedskapen för länge går det illa. Inte olikt en bil som alltid kör med varvtalet i det röda fältet. Du kan läsa mycket mer om stress och dess symptom HÄR.

Livsfarlig stress

Vad stress egentligen gör med din hälsa diskuteras flitigt, men säkert är att stress är en vanlig orsak till depression. Det anse också vara en vanlig faktor när det kommer till diabetes samt hjärtkärlsjukdomar. Stress kan alltså i slutänden vara direkt livsfarligt.

Hjälp till självhjälp

Den goda nyheten är att man kan göra mycket för att undgå att stress blir en sjukdom. Råd och vägledning om hur du strukturerar din vardag så att den blir mer överskådlig är lätt att hitta genom att söka på Google. Du kan också klicka här. Se video om hjälp till självhjälp från BBC nedan

Det är dock viktigt att du inte underskattar dina egna stressymptom. När stress blir till långtidssjukskrivning från arbetsplatsen handlar det i så gott som de flesta fall om att man ignorerat signalerna för länge.

Testa om du är stressad

Nätet är fullt av stresstest av varierande kvalitet. Det kan vara en god idé att göra några olika för att få en idé om hur illa det är. Men det kan inte ersätta ett samtal med en läkare eller en psykolog.

BBC har gjort ett stresstest i samarbete med British Association for Counselling and Psychotyherapy som du kan göra genom att klicka HÄR .