Shutterstock
Relationsbråk

Sex viktiga tecken: Behöver ditt förhållande servicekontroll?

Här är vetenskapens indikatorer på om din relation behöver en serviceöversyn. Känner du igen dem?

Du kanske känner igen det. Du och din bättre hälft bråkar återigen om vem som diskade senast och varför hen aldrig lyssnar på när du pratar om din dag vid middagen?

Det är typiskt sett ett tecken på obalans i relationen när vardagen präglas av bråk. Men faktum är att motsatsen kan vara lika illa.

Att bara tjura utan att ta upp diskussionen sliter också på relationen på lång sikt.

Det förklarar psykologen Astrid Bjørn Leth-Nissen. Hon är filosofie doktor inom utvecklingspsykologi och forskar bland annat om styrkor och risker i relationen.

Baserat på de senaste studierna på området pekar hon på ett antal indikatorer för att ta temperaturen på er relation. Kan du relatera till dem?

1. Känslomässig intimitet:

Enligt en rad vetenskapliga studier kan den goda parrelationen mätas utifrån olika indikatorer.

© Shutterstock

Känslomässig eller emotionell intimitet innebär en känsla av närhet och samhörighet med vår partner – och att vi känner oss accepterade som de vi är, förklarar Astrid Bjørn Leth-Nissen.

Detta kan exempelvis uttryckas genom att vi är bekväma med att säga våra tankar och söka tröst hos varandra.

– Emotionell intimitet är direkt beroende av att vi vågar dela våra ärliga känslor med varandra i relationen, säger Astrid Bjørn Leth-Nissen.

– När vi delar våra ärliga känslor gör vi oss själva sårbara och riskerar att bli sårade eller besvikna. Det finns ingen väg runt det, för om vi undviker att dela våra utsatta sidor med varandra kan det skapa en känslomässig distans till vår partner, och därmed arbeta mot en känslomässig intimitet.

2. Att känna sig sedd och hörd:

Om du inte känner dig sedd och hörd är det typiskt sett ett tecken på att din relation inte är optimal.

© Shutterstock

Ett säkert sätt till låga poäng på relationsskalan är att sticka ner huvudet i telefonen när din partner kommer hem från jobbet och vill prata om sin dag.

Astrid Bjørn Leth-Nissen förklarar att uppmärksamhet kan uppfattas som "atomen i kärlek".

Uppmärksamhet är den mest grundläggande och grundläggande formen av kärlek, och det är viktigt för vårt välmående i en relation att vi känner oss sedda och hörda.

3. Tillfredsställelse i sovrummet:

Sexlivet är en viktig faktor i ett förhållande.

© Shutterstock

Det kommer knappast som en överraskning att det är viktigt för de flesta att det fungerar i sovrummet.

Men, förklarar Astrid Bjørn Leth-Nissen, det är inte bara en fråga om hur mycket sex man får. Studier visar däremot att det som är viktigt är kvaliteten och tillfredsställelsen på det sex man har.

– Med andra ord, sexuell tillfredsställelse är inte bara beroende av hur ofta du har sex, i stället handlar det om att båda parter är nöjda med det sex de har, säger hon.

4. Starkt föräldrasamarbete:

Med barn kommer nya uppgifter – och det ställer nya krav på samarbetsförmågan i en relation.

© Shutterstock

Enligt Astrid Bjørn Leth-Nissen kan ett gott samarbete kring allt från blöjbyten, uppfostran och barns sjukdagar skydda relationen i den stressiga situation man kan ställas inför när man får barn.

– Vi vet att när man är pressad eller stressad, vilket många kan vara med en vardag där familjelivet måste gå hand i hand med en karriär, kan man bli mindre överseende och engagerad i sin relation, säger hon.

– Det är helt naturligt, men kan vara jobbigt i längden.

5. Att lita på och engagera sig:

Det är viktigt att känna samhörighet med sin partner och att man är bekväm med att visa sig som man är.

© Shutterstock

Ett misslyckande kan skapa djupa tvivel i relationen och leda till osäkerhet, och därför är det viktigt att ni tydligt engagerar er i varandra i ett förhållande.

Det är mindre avgörande om det är genom att skriva som du är "i ett förhållande" på Facebook eller genom att berätta för vänner och familj om din utvalda.

– Det viktiga är att man tydligt visar att man väljer förhållandet, då behöver vi inte gå och vara rädda för om vår partner stannar kvar i förhållandet även de svåra dagarna, förklarar Astrid Bjørn Leth-Nissen.

6. Bra konflikthantering – och försoning:

Kan ni hantera en konflikt och bli goda vänner igen? Det kan vara viktigt för er relation.

© Shutterstock

För många år sedan mättes hur ofta par bråkade och man fann att par som bråkade väldigt våldsamt hade större risk att bryta upp än andra par.

– Men om man undviker att ha en viktig diskussion kan det också ställa till problem, enligt Astrid Bjørn Leth-Nissen.

– Det handlar om att diskutera på ett bra och konstruktivt sätt, säger hon och fortsätter:

– Det är också viktigt att kunna reparera relationen om vågorna har gått lite för högt. Det är svårt att försonas om man exempelvis hyser agg eller går flera dagar utan att prata med varandra. Om du däremot tar på dig din del av ansvaret efter en konflikt ligger det till grund för försoning. Nyckeln är mindre skuldbeläggning och mer förlåtelse.