sociopat

Så känner du igen en sociopat

En sociopat är inte alls lika charmerande som en psykopat. Sociopater kännetecknas däremot av en kort stubin och extrem oberäknelighet, och att de har vare sig jobb eller familj.

Både sociopater och psykopater hör hemma under vad psykiatrin kallar en dyssocial personlighetsstörning.

Forskare och psykologer tror att sociopati beror på miljöfaktorer, som till exempel att växa upp i ett hem med fysiskt eller psykiskt missbruk.

Känn igen en sociopat

En sociopat kännetecknas i generella termer av en rad karaktärstdrag som enligt den amerikanske psykologen dr. John Grohol är:

 • Impulsiva och oberäkneliga.

 • Har svårt att knyta an till andra människor.

 • Har vanligtvis inget arbete i några längre perioder åt gången.

 • Har ingen familj.

 • Blir lätt upprörda och arga, vilket kan resultera i våldsamma utbrott.

Dessa karaktärsdrag gör att en sociopat kan ha svårt att bli förstådd av sin omvärld. Och om de begår kriminella handlingar tänker de sällan på konsekvenserna av sina handlingar.

Sociopater liknar psykopater

På en del områden liknar psykopater och sociopater varandra och de hör också hemma under en gemensam diagnos: dyssocial personlighetsstörning.

Båda personlighetstyperna uppvisar exempelvis ofta en likgiltighet inför andra personers säkerhet, och de kan utgöra en risk för samhället.

Är du sociopat?

Det amerikanska diagnos- och klassificeringssystemet för psykiatriska störningar, DSM-5, definierar en dyssocial personlighet – bland annat sociopater – genom att en person kan bocka av tre eller flera av följande drag:

 1. Bryter eller trotsar ofta lagen och sociala normer.

 2. Ljuger och bedrar ofta andra.

 3. Är impulsiva och planerar inte för framtiden.

 4. Är likgiltiga inför andras säkerhet.

 5. Är benägna att ta till våld och aggressivitet.

 6. Är oansvariga och kan inte fullfölja ekonomiska åtaganden.

 7. Känner inte ånger eller skuld.

Läs också:

Psykologi

Varför är vissa människor mörkrädda?

0 minutter
Armstrong
Psykologi

Så känner du igen en lögn

0 minutter
nb_u50 torture
Psykologi

Psykisk tortyr förlamar hjärnan

0 minutter
Mest populära

Logga in

Fel: Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
VisaDölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!