sociopat

Så känner du igen en sociopat

En sociopat är inte alls lika charmerande som en psykopat. Sociopater kännetecknas däremot av en kort stubin och extrem oberäknelighet, och att de har vare sig jobb eller familj.

Sociopater har en personlighetsstörning

Både sociopater och psykopater hör hemma under vad psykiatrin kallar en dyssocial personlighetsstörning.

Forskare och psykologer tror att sociopati beror på miljöfaktorer, som till exempel att växa upp i ett hem med fysiskt eller psykiskt missbruk.

Vad är en sociopat?

En sociopat kännetecknas i generella termer av en rad karaktärstdrag som enligt den amerikanske psykologen dr. John Grohol är:

 • Impulsiva och oberäkneliga.

 • Har svårt att knyta an till andra människor.

 • Har vanligtvis inget arbete i några längre perioder åt gången.

 • Har ingen familj.

 • Blir lätt upprörda och arga, vilket kan resultera i våldsamma utbrott.

Dessa karaktärsdrag gör att en sociopat kan ha svårt att bli förstådd av sin omvärld. Och om de begår kriminella handlingar tänker de sällan på konsekvenserna av sina handlingar.

Sociopater liknar psykopater

På en del områden liknar psykopater och sociopater varandra och de hör också hemma under en gemensam diagnos: dyssocial personlighetsstörning.

Båda personlighetstyperna uppvisar exempelvis ofta en likgiltighet inför andra personers säkerhet, och de kan utgöra en risk för samhället.

Test: Är du sociopat?

Det amerikanska diagnos- och klassificeringssystemet för psykiatriska störningar, DSM-5, definierar en dyssocial personlighet – bland annat sociopater – genom att en person kan bocka av tre eller flera av följande drag:

 • Bryter eller trotsar ofta lagen och sociala normer.

 • Ljuger och bedrar ofta andra.

 • Är impulsiva och planerar inte för framtiden.

 • Är likgiltiga inför andras säkerhet.

 • Är benägna att ta till våld och aggressivitet.

 • Är oansvariga och kan inte fullfölja ekonomiska åtaganden.

 • Känner inte ånger eller skuld.

Läs också:

Sådan spotter du en kvindelig psykopat.
Psykologi

Känn igen en kvinnlig psykopat

2 minuter
Vad är en psykopat?
Psykologi

Vad är en psykopat?

3 minuter
Psykologi

Så upptäcker du fake news

3 minuter

Logga in

Fel: Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
VisaDölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!