Shutterstock
Så här genomskådar du en kvinnlig psykopat

Så känner du igen en kvinnlig psykopat

Det finns flest manliga psykopater, men de kvinnliga är betydligt mer manipulativa och diskreta än sina manliga motparter. Och de kan till och med vara farligare.

I en befolkning uppskattas 0,5 till 1 procent lida av psykopati – även kallat dissocial personlighetsstruktur.

Filmkaraktärer som Hannibal Lecter och Patrick Bateman gestaltar för de flesta urtypen av en psykopat – en manlig psykopat. Och de flesta studier på området tyder också på att psykopater oftast är män.

Den kvinnliga psykopaten är ofta förbisedd, men det finns all anledning att vara uppmärksam på den här kategorin kvinnor.

Den manipulativa kvinnliga psykopaten

En kvinnlig psykopat skiljer sig från den manliga på ett flertal områden.

En manlig psykopat kännetecknas speciellt av att vara charmerande, impulsiv, ha stort självförtroende och sakna förmåga till ånger och empati.

Läs även om den närbesläktade narcissisten

En amerikansk och en norsk studie framhäver de här karaktärsdragen som typiska för kvinnliga psykopater:

  • Flirtiga
  • Manipulativa
  • Stjäl och ljuger
  • Verbalt aggressiva
  • Exkluderar sina offer från sociala nätverk
  • Är promiskuösa för att uppnå ekonomisk och social vinning
  • Känslomässigt labila
  • Svartsjuka
  • Självskadebeteende

Skiljer sig från en manlig psykopat

Kvinnliga psykopater är sällan våldsamma och de är oftast inte heller lika charmerande och har inte det extrema självförtroende som den manlige psykopaten.

Gemensamt för de kvinnliga psykopaterna är att de är mycket mer diskreta i till exempel sitt manipulerande beteende än män.

Och det är just den tendensen som gör att den amerikanske psykologen Seth Meyers understryker för Psychology Today att den kvinnliga psykopaten kan vara farligare än den manliga, eftersom vi och samhället i stort inte är vana att betrakta kvinnor som psykopater.

Seth Meyers nämner till/som exempel den utåt sett omtänksamma kvinnliga sjuksköterskan, som i sitt vårdande yrke sällan ses som en psykopat. Men där kan hon diskret leva ut sitt destruktiva beteende – som i slutändan kan vålla lika stor skada som männens våld.

LÄS ÄVEN: Så känner du igen en sociopat