Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Psykopat - manlig psykopat

Vad är en psykopat?

Vi använder ordet ofta som skällsord men vad är egentligen den vetenskapliga definitionen på en psykopat? Och vad kallar man en psykopat nu?

Quinten de Graaf on Unsplash

Vad är en psykopat?

I motsats till vad många nog tror är psykopati inte någon sinnessjukdom. Det rör sig om en störning i personligheten, en karaktärsavvikelse. Oenigheten bland expertisen är fortfarande stor om vad psykopati egentligen är.

Genom tiderna har diagnosen haft olika namn, till exempel ”galenskap utan vanföreställningar” och ”moraliskt vanvett”.

I dag säger man i USA ”sociopat” i stället för psykopat, och inom den amerikanska psykiatrin används diagnosen ”antisocial personlighetsstörning”. I Världshälsoorganisationens klassificeringssystem för olika diagnoser (den internationella Klassificeringen av Sjukdomar, ICD) hamnar psykopati i kategorien antisocial personlighedsstruktur.

Att det framkommit nya termer beror dels på att ordet ”psykopat” ofta används som skällsord, dels på att definitionen på psykopaten hittills felaktigt har fokuserat på individen och inte har innefattat psykopatens problematiska förhållande till sin omgivning.

Vad kännetecknar en psykopat?

Trots oenigheten kring definitionen är experterna i mångt och mycket eniga om flera saker som karakteriserar den antisociala personlighetsstrukturen:

  • Psykopaten är charmerande, har lätt för att prata med andra, gestikulerar ofta och förefaller väldigt målinriktad. Han eller hon har emellertid ingen som helst empati, saknar alltså förmåga att leva sig in i vad andra människor tänker och känner.
  • Psykopater övervärderar sig själva, utnyttjar andra människor, manipulerar dem och känner ingen skuld, när någon lider på grund av dem. De är ofta opålitliga och lögnaktiga.
  • De kan inte överblicka konsekvenserna av sina handlingar. De kan strunta i en utbildning eller säga upp sig från sitt jobb, om något eller någon lägger hinder i vägen för dem. De skuldsätter sig – även å andras vägnar – och återfinns inte sällan bland våldsamma äkta män.
  • Psykopater kan inte ens medge att de har ett problem, vilket gör det väldigt svårt att behandla dem.

Enligt en amerikansk og en norsk studie är kvinnliga psykopater ofta mer diskreta än manliga psykopater.

psykopat kvinna

En kvinnlig psykopat påminner om den manlige psykopaten, men har några speciella kännetecken.

© Shutterstock

Dessutom är den kvinnliga psykopaten ofta mycket svartsjuk, hon stjäl och bedrar och kan vara väldigt flirtig.

Test - är du en psykopat?

Psykopati har länge mätts enligt den så kallade HARE-skalan där en poäng tilldelas efter hur en person rankas inom 20 kategorier, exempelvis brist på empati och överskattning av egna förmågor. Testet måste utföras av en psykolog och alla som får 30 eller mer poäng anses vara psykopater.

Skalan har dock fördömts vid ett flertal tillfällen de senaste åren då den anklagas för att vara för vag och subjektiv.

Det finns olika test på nätet som påstår sig kunna berätta om du är psykopat eller inte. Resultatet av sådana test bör dock inte ses som en riktig diagnos eftersom detta endast kan ställas av en läkare.

Psykopat Ted Bundy
© Donn Dughi / State Archives of Florida, Florida Memory

Här är fyra berömda psykopater

Ted Bundy var en amerikansk seriemördare som dödade 30 kvinnor mellan 1974 och 1978. Enligt psykologer hade han många psykopatiska drag, inklusive brist på empati och manipulerande, våldsamt och lögnaktigt beteende.

Richard Ramirez - även känd som The Night Stalker - var en amerikansk seriemördare som 1989 dömdes till döden för bland annat 13 mord och många våldsamma och sexuella övergrepp.

Precis som Ted Bundy saknade Richard Ramirez empati och var uppenbart våldsam. Dessutom kände han ingen skuld och tog inget ansvar för sina handlingar.

Jane Toppan var en amerikansk seriemördare som genom sitt arbete som sjuksköterska misshandlade och förgiftade sina patienter.

1901 erkände hon elva mord och uppges ha sagt att hennes ambition var att döda fler hjälplösa människor än någon man eller kvinna som någonsin har levt.

Senare genomgångar av hennes beteende visar klara tecken på psykopati, exempelvis kände hon ingen skuld över sina gärningar och var ytterst charmerande, manipulerande och lögnaktig.

Dennis Rader - även känd som BTK-mördaren - var en amerikansk seriemördare som dödade tio människor mellan 1974 och 1991.

En mental undersökning visade att Dennis Rader var narcissist och psykopat. Han saknade empati, var manipulerande och ansåg sig stå över lagen. Det visade sig bland annat genom att han hånade polisen i brev och var övertygad om att han var för smart för att fångas.

Varför blir man psykopat?

Orsaken till att man blir psykopat beror sannolikt på en blandning av arv och miljö, där försummelse i barndomen anses vara en avgörande faktor.

Psykopater kan styra sina impulser

Den traditionella uppfattningen av en psykopat som en hänsynslös kriminell brottsling stämmer inte.

Under senare år har forskare påpekat att det finns många psykopater ute i samhället och att de mycket väl kan avstå från våldsamt och antisocialt beteende.

En studie från Virginia Commonwealth University pekar exempelvis på att en psykopat, som inte begår brott, ofta har lärt sig att känna samvete och har en bättre kontroll över sitt aggressiva beteende.

Läs också:

Sådan spotter du en kvindelig psykopat.
Psykologi

Känn igen en kvinnlig psykopat

2 minuter
Psykologi

Psykopater dras särskilt till dessa jobb

2 minuter
sociopat
Psykologi

Så känner du igen en sociopat

3 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj