Vad är en psykopat?

Vad är en psykopat?

Vi använder ordet ofta som skällsord men vad är egentligen den vetenskapliga definitionen på en psykopat? Och vad kallar man en psykopat nu?

Photo by Quinten de Graaf on Unsplash

En psykopat har en personlighetsstörning

I motsats till vad många nog tror är psykopati inte någon sinnessjukdom. Det rör sig om en störning i personligheten, en karaktärsavvikelse. Oenigheten bland expertisen är stor om vad psykopati egentligen är.

Genom tiderna har diagnosen haft olika namn, till exempel ”galenskap utan vanföreställningar” och ”moraliskt vanvett”.

I dag säger man i USA ”sociopat” i stället för psykopat, och inom den amerikanska psykiatrin används diagnosen ”antisocial personlighetsstörning”. Inom den europeiska psykiatrin kallas diagnosen ”antisocial personlighetsstruktur”.

Att det har kommit fram nya termer beror dels på att ordet ”psykopat” ofta används som skällsord och dels på att definitionen på psykopaten hittills felaktigt har fokuserat på individen och inte har innefattat psykopatens problematiska förhållande till sin omgivning.

Definitionen på en psykopat

Trots oenigheten kring definitionen är experterna i mångt och mycket eniga om flera saker som karakteriserar den antisociala personlighetsstrukturen:

  • Psykopaten är charmerande, har lätt för att prata med andra, gestikulerar ofta och förefaller väldigt målinriktad. Han eller hon har emellertid ingen som helst empati, saknar alltså förmåga att leva sig in i vad andra människor tänker och känner.
  • Psykopater övervärderar sig själva, utnyttjar andra människor, manipulerar dem och känner ingen skuld, när någon lider på grund av dem. De är ofta opålitliga och lögnaktiga.
  • De kan inte överblicka konsekvenserna av sina handlingar. De kan strunta i en utbildning eller säga upp sig från sitt jobb, om något eller någon lägger hinder i vägen för dem. De skuldsätter sig – även å andras vägnar – och återfinns inte sällan bland våldsamma äkta män.
  • Psykopater kan inte ens medge att de har ett problem, vilket gör det väldigt svårt att behandla dem.

En psykopat är en helt vanlig medborgare

De bakomliggande orsakerna till ett sådant här asocialt beteende är sannolikt en kombination av arv och miljö, där bristande omsorg i barndomen anses vara en avgörande faktor.

Den traditionella synen på psykopaten som en hänsynslös brottsling håller inte. Forskarna har på senare åren framhållit att det finns många psykopater ute i samhället, som lever ett vanligt liv. Deras antal anses dessutom öka snabbt.

Läs också:

Psykologi

Psykopater dras särskilt till dessa jobb

2 minuter
Sådan spotter du en kvindelig psykopat.
Psykologi

Känn igen en kvinnlig psykopat

2 minuter
Hannibal seriemorder
Psykologi

Seriemördare har defekta hjärnor

2 minuter

Logga in

Fel: Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
VisaDölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!