Psykisk tortyr förlamar hjärnan

En ny rapport avslöjar att amerikanska myndigheter har använt tortyr sedan 11 september 2001. Psykisk tortyr som skendränkning försätter offret i ett förlamande paniktillstånd.

nb_u50 torture

Strax efter att terrorister i 2001 attackerade World Trade Center i New York i USA, fick underrättelsetjänsten CIA grönt ljus för att använda särskilt hårda förhörsmetoder.

Så lyder slutsatsen i en ny rapport som den amerikanska senaten har lagt fram den här veckan.

Metoderna innehåller bland annat det starkt omdiskuterade förfarandet skendränkning, där offret hålls nere med ett tygstycke över ansiktet, varpå vatten hälls över mun och näsa så att vederbörande upplever att de drunknar.

Tortyrmetod använd på 1500-talet

Denna typ av tortyr är psykisk och likställs av humanitära grupper med fysisk tortyr som t.ex. slag, sparkar, knivstick o.s.v.

Skendränkning är dock långt ifrån en ny uppfinning. Den italienska inkvisitionen använde sig av metoden på 1500-talet och de röda khmererna använde också skendränkning i Kambodja på 1970-talet.

Tortyr med kvävning påverkar hjärnan

Metoden tillhör en hel genre av förhörsmetoder kallad skenavrättningar, eftersom offret är övertygad om att vederbörande ska dö.

Försök med möss utförda på University of Iowa i USA visar att när vi kvävs stiger pH-nivån i kroppen vilket medför en kraftig panikreaktion i det område av hjärnan som har med överlevnad att göra.

Alltså förlamas offret i en panikreaktion och är inte förmögen att rationellt "säga till sig själv" att situationen inte är på allvar.

Psykisk tortyr knäcker viljan

Av samma anledning har metoden visat sig vara enormt effektiv för att knäcka offrets vilja.

Å andra sidan är informationen sällan trovärdig då vederbörande kommer säga vad som helst för att slippa dö.

Enligt det amerikanska centret för tortyroffer, CVT, beskriver offer som har varit utsatta för skenavrättningar efterhandssymtom där de "återupplever" sin egen död.