Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD

Upplevelsen upprepas i hjärnan.

PTSD Soldier

Posttraumatiskt stressyndrom (eller PTSD) är en allvarlig form av ångest, som knyter an till tidigare traumatiska upplevelser.

Krigsveteraner och offer för våld, tortyr, övergrepp eller trafikolyckor kan i åratal uppleva att de våldsamma och obehagliga känslor som de upplevde under den traumatiska händelsen kommer tillbaka med full styrka, varje gång de påminns om episoden.

Medan man normalt mycket väl kan tänka tillbaka på en episod, när man exempelvis brände sig på eld, och kan minnas smärtan utan att återuppleva och känna den, kan patienter med PTSD inte koppla bort de psykiska och fysiska symptomen från det som hänt.

Minnet glömmer att lugna hjärnan

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) beror på ett fel i det sätt på vilket minnet fungerar. En central egenskap hos minnet är att det kan glömma information, som inte längre är relevant.

Denna uppgift sköts bland annat av ett område i den nedersta delen av pannloben (vmPFC). Detta centrum skall efter besked från hippocampus (minnet) lägga en dämpare på de två ångestkapande centra, amygdala och främre delen av gyrus cinguli (ACC = anterior cingulate cortex), när det inte längre finns någon verklig anledning till nervositet eller ångest.