Shutterstock

Perfektionister och äldre hamstrar toalettpapper

Antropologer har testat 1000 människors personlighetsdrag och förbrukning av toalettpapper. Studien visat att perfektionister, pensionärer och amerikaner har fyllt toalettskåpen mest under coronapandemin.

Bilderna av tomma affärshyllor och varuvagnar fulla med toalettpapper publicerades över hela världen. Medan en del av befolkningen ställde sig i kö till kassan, löjliggjorde andra dem som handlade.

En ny enkätundersökning har försökt klarlägga vilka befolkningsgrupper som är mest benägna att samla på extra många grundläggande förnödenheter i en krissituation.

Försiktiga och känsliga personer hamstrade mest

Studien gjordes av antropologer vid Max Planck-institutet i Tyskland, bland invånare från 35 länder som valdes ut via sociala medier.

De 1029 svarspersonerna fyllde i personlighetstestet HEXACO-modellen, som delar in personer i sex olika beteendegrupper, utöver information om ålder, kön, uppfattad hotnivå från coronaviruset och mängden toalettpapper som köpts in sedan utbrottets början.

Slutsatserna var entydiga: De som är mest rädda för viruset köper mest toalettpapper. Äldre personer köper mer toalettpapper än yngre. Och amerikaner hamstrar mer än européer.

Psykologimodell delar in människor i grupper

HEXACO är en av psykologins egenskapsmodeller, som utifrån ett stort antal karaktärsdrag delar in människor i sex överordnade så kallade dimensioner. Dimensionerna är ärlighet/ödmjukhet, emotionalitet, extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet och öppenhet.

HEXACO-modellen har fått sitt namn efter de sex personligheter, i vilka den delar in människor.

© Wikimedia Commons / MissLunaRose12

Det var i synnerhet personer som sorterades under de två personlighetsdragen samvetsgrannhet och emotionalitet som i högre grad var benägna att hamstra, jämfört med andra grupper.

Samvetsgrannhet är bland annat förknippat med perfektionism och försiktighet. Emotionalitet hänger ihop med exempelvis rädsla och sentimentalitet.

Kunskap kan minska framtida hamstring

Syftet med studien var att utvärdera beskrivningarna av hamstrare som själviska. Forskarnas drog emellertid slutsatsen att de som var mest rädda för viruset också var de som hamstrade mest – oavsett om de föll under de mest självcentrerade dimensionerna i HEXACO-modellen. Rädsla och emotionalitet trumfade alltså egoism.

Studiens andra syfte var att förbereda beslutsfattare på hur de bäst kan hantera framtida globala hälsokriser.

En del toalettpapperstillverkare rapporterade om en 700-procentig ökning i försäljning trots myndigheternas förmaningar att hålla sina inköp på en normal nivå. Vilka befolkningsgrupper som hamstrar är därför avgörande kunskap för att lugna befolkningen om en pandemi slår till igen.