Obsessive-compulsive disorder – OCD

Nervositeten går i självsving.

Hand wash

OCD (obsessive-compulsive disorder) kallades tidigare ”tvångsneuros” och är en åkomma som omfattar tvångshandlingar eller tvångstankar. Dessa kan visa sig på olika sätt.

Ofta – men inte alltid – följer tvångshandlingarna ett fastlagt mönster, till exempel att tända och släcka lyset ett visst antal gånger, när man går in i eller ut ur ett rum, eller att gå på ett speciellt sätt och till exempel undvika att trampa på mellanrummet mellan klinkerplattor i golvet.

En person med OCD upplever våldsam oro eller ångest, om han eller hon hindras från att utföra ritualerna, och tillståndet har ofta starkt negativt inflytande på livskvaliteten och kan vara direkt invalidiserande.

Belöningen av rätt val fungerar inte

Hos OCD-patienter är vissa delar av hjärnan lite mindre än normalt: ett område i pannloben kallat det orbitofrontala cortex (OFC) och främre delen av gyrus cinguli (ACC = anterior cingulate cortex). Dessutom är förbindelserna mellan dem och svanskärnorna i det limbiska systemet mindre trafikerade.

Både OFC och ACC är viktiga, när man skall fatta beslut. När kretsen här är i obalans, uppstår en nervositet för att göra fel val. Därför utför man gång på gång en handling i hopp om att bli belönad och därmed lugnad, men belöningen uteblir.