Shutterstock
Händer håller smartmobil med Facebook

Ny studie: En vecka utan skärm är hälsosamt för psyket

En enda vecka utan sociala medier hjälper den mentala hälsan, visar en ny studie. Försökspersonerna kände sig mindre deprimerade och oroliga än kontrollgruppen, som spenderade ungefär en timme dagligen på sociala medier.

Egentligen är det läggdags sedan länge, men du hinner nog scrolla igenom Instagram en sista gång. Eller se om det finns några spännande nyheter på Twitter.

Sociala medier har blivit en fast del av rutinen för de flesta, samtidigt som psykologer varnar för de nya medierna, som ständigt uppmanar till jämförelse med andra och försvårar närvaron.

I en ny undersökning drar brittiska forskare slutsatsen att sociala medier tär på vår mentala hälsa – och att en vecka utan skärm är hälsosamt för den mentala hälsan.

Sociala medier förändrar vår verklighet och vardag

Under loppet av ett decennium har sociala medier i grunden förändrat vår verklighet. Plattformar som Facebook, TikTok, Instagram och Snapchat har smugit sig in i våra rutiner och slukat tid i vår vardag.

En genomsnittlig europé spenderar i genomsnitt cirka två timmar varje dag på sociala medier enligt en rapport från Global Web Index. Sex av tio internetanvändare uppger att de ständigt är uppkopplade.

Nedstämd flicka tittar på smartmobil

År 2021 spenderade en genomsnittlig europé lite drygt två timmar och sexton minuter på sociala medier om dagen. Globalt var snittet tio minuter högre.

© Shutterstock

Psyket har svårt att hänga med i de stora förändringarna i vår livsstil, och därför har psykologer och andra experter under flera år varnat för att sociala medier kan bidra till psykiska problem och psykiska sjukdomar som depression, ångest och stress.

Den ständiga närvaron på nätet gör det svårt att vara närvarande med familj och vänner, och det kan gå utöver sociala relationer.

Samtidigt inbjuder bombarderingen av bilder från andra människors liv till jämförelser, vilket leder till känslor av underlägsenhet och stress – i synnerhet för unga.

En vecka utan skärm hjälper psyket

I ett nytt experiment har forskare från University of Bath i England visat att människor mår bättre mentalt av att sluta med sociala medier bara under en vecka.

Forskarna delade in 154 personer mellan 18 och 72 år i två grupper, efter det att alla deltagare hade svarat på en enkät om deras psykiska välbefinnande. Den ena begränsade avsevärt sin användning av sociala medier, medan den andra obevekligt scrollade vidare.

I genomsnitt spenderade varje testperson i offlinegruppen (de med begränsad skärmtid) 21 minuter på sociala medier under veckan. Några av deltagarna fick nästan nio timmar över i veckan genom att inte scrolla igenom Twitter, Facebook och Instagram.

I kontrollgruppen spenderade deltagarna i genomsnitt sju timmar på sociala medier under de sju dagarna.

Efter att veckan var över fick försöksdeltagarna återigen fylla i ett frågeformulär om sin psykiska hälsa.

Offlinegruppen kände sig betydligt mindre deprimerad och orolig, och deras övergripande psykiska välbefinnande hade ökat jämfört med kontrollgruppen.

Forskarna bakom studien ska nu undersöka om ett uppehåll från sociala medier ger andra resultat i andra grupper, exempelvis bland yngre personer och patienter inom psykiatrin.

Om resultaten fortsätter att peka i samma riktning kan offlinetid bli en integrerad del av behandlingsprocessen inom psykologin i framtiden.