Shutterstock

Kan psykopater leva ett normalt liv?

Psykopater förknippas ofta med mord och hotfullt beteende. Men klarar några av dem att leva ett helt normalt och fridfullt liv?

Samvetslös, hänsynslös, manipulativ och oempatisk. Det är inte precis lovvärda egenskaper som kännetecknar en psykopat.

Psykopater är ofta aggressiva, våldsamma, impulsiva och respektlösa. Detta resulterar i att de löper 20-25 gånger större risk att hamna i fängelse än vanliga människor. Exempelvis har 20 procent av alla interner i amerikanska fängelser diagnostiserats som psykopater.

Men det är inte alla psykopater som är mördare eller våldsamma brottslingar. Vissa anpassar sig till samhällets normer och kan utåt sett framstå som extremt framgångsrika. Det skrupelfria och manipulativa beteendet kan exempelvis i stället användas för att ta sig till toppen i affärslivet, och många psykopater har prestigefyllda positioner.

Chefen är en psykopat

Forskarna uppskattar att 1,2–4,5 procent av den vuxna befolkningen är psykopater, men andelen ökar markant bland personer i mäktiga positioner, exempelvis chefer, advokater och kirurger.

Psykopaters beteende beror på utvecklingsdefekter i hjärnan och därför är det – precis som för personer med schizofreni och andra psykiska störningar – besvärligt att leva ett helt normalt liv. Många psykopater är det svårt att ha nära relationer, exempelvis eftersom de inte känner empati för andra människor, tenderar att lura människor för egen vinnings skull och dessutom ljuger flitigt.