Shutterstock

I en tid med munskydd: Så läser du av andras ögon

Du kan avkoda känslor som sorg och avsky men också romantiskt intresse bara genom att titta på ögonen, visar forskningen.

Vanligtvis använder vi hela ansiktet för att avfyra ett leende eller för att rynka på näsan.

Men våra ögon kan faktiskt förmedla ytterst komplex, känslomässig information på egen hand. Det har sina fördelar under coronapandemin då mun och näsa ofta kan vara täckt av ett munskydd.

Under senare år har vetenskapen tagit reda på betydligt mer om hur mycket information vi egentligen överför med ögonen.

Ögats rörelser avslöjar avsky och ångest

I en studie från 2017 lyckades försökspersoner i 90 procent av fallen länka rätt bild till den matchande känslan hos personen som kastade blicken. Försökspersonerna fick välja utifrån ett register med 50 olika känslor, exempelvis sorg, vrede och förvåning.

Forskarna bakom studien drog slutsatsen att särskilda rörelser runt ögonen avslöjar våra känslor.

Exempelvis kopplade försökspersonerna ofta ihop kisande ögon med känslor avsky eller misstänksamhet. Omvänt förknippades vidöppna ögon ofta med exempelvis rädsla och beundran.

Enligt forskarna kan vi avkoda känslan bakom ögats rörelser eftersom rörelserna spelar en universell roll i vår syn. När vi kniper ihop ögonen blockerar vi ljuset och skapar fokus och kontrast som kan användas om vi står inför något vi inte litar på. När vi spänner upp ögonen släpper vi in mer ljus och utvidgar synfältet vilket är användbart när vi exempelvis blir rädda och måste undvika ett hot.

Hör mer om hur blicken och ansiktsuttrycket har evolutionära rötter:

Anledningen till att alla använder samma ansiktsuttryck för att exempelvis uttrycka rädsla är att ansiktsrörelserna hjälper oss i den farliga situationen, exempelvis genom att släppa in mer ljus i det uppspärrade ögat. Eftersom rörelserna är lika för alla kan vi lättare avkoda andras känslor i blicken.

Storleken på pupillen avslöjar dina tvivel

Andra försök har använt storleken på pupillen för att exempelvis avslöja om försökspersoner ljuger. Under en lögn växer pupillerna i genomsnitt en millimeter.

Pupillen utvidgas också när vi tvivlar – ju svårare ett val är desto större utvidgning.

Exakt varför pupillen utvidgar sig i förhållande till känslor vet forskarna inte, men studier visar att det ofta sker när hjärnan blir överansträngd.

Stulna blickar går direkt till hjärnan

Ögonen är nära kopplade till våra känslor. Det visar studier som har undersökt aktiviteten i hjärnans känslocenter, amygdala, samtidigt som ögonen utförde olika uppgifter.

Ett försök visade att amygdala aktiveras när vi tittar om andra tittar åt vårt håll.

Resultatet kan ha en koppling till en ren evolutionär funktion för att exempelvis hitta en partner – eller för att uppfatta ett hot. Om inte annat visar det att vår hjärna är naturligt kodad för att uppfatta känslor från andras ögon.