Ström tystar rösterna i huvudet

Franska forskare avslöjar att elektriska impulser kan ta bort schizofrena personers hallucinationer i form av inre röster.

Röster

Ett magnetfält runt kraniet kan leda ström genom hjärnan och avlägsna röster i huvudet.

© Université de Caen Normandie

Hos schizofrena är störande röster i huvudet ofta ett vanligt symptom som orsakar allvarliga problem i vardagen.

Nu har forskare vid Caen-universitetet i Frankrike emellertid hittat en tänkbar strömbrytare som kanske kan stänga av dessa röster.

Forskarna ger hjärnan stötar

Forskarna har visat att rösterna tystnar om patientens hjärna påverkas med så kallad transkraniell magnetstimulering (TMS).

Metoden går ut på att skicka elektrisk ström till valda ställen i hjärnan genom att skapa ett magnetfält runt kraniet.

Försökspersoner klarade sig bättre i test

I försöket besvarade de 59 patienterna först frågor om rösterna, exempelvis hur ofta de upplever dessa och om de verkar komma utifrån eller inifrån huvudet. Baserat på svaren tilldelades deltagarna ett hallucinationspoäng.

Därefter indelades deltagarna slumpmässigt i två grupper: En kontrollgrupp som skulle få "falsk" behandling, och en grupp som skulle utsättas för den målriktade magnetstimuleringen.

Av dem som fick verklig behandling upplevde 35 procent en markant förbättring, medan endast nio procent i kontrollgruppen hörde färre röster i huvudet.

Forskarna ska nu undersöka om tekniken kan hjälpa patienterna på längre sikt.