Här bor världens mest empatiska människor

För första gången någonsin har en grupp forskare rankat länder efter hur empatisk deras befolkning är. Undersökningen bygger på data från mer än 100000 personer fördelade på 63 olika länder.

Empati top

Kan man mäta hur mycket empati en människa har?

Enligt en grupp forskare vid Michigan State University är svaret ja.

De står bakom en nyligen publicerad undersökning, som för första gången någonsin har rankat länder efter hur empatisk deras befolkning är.

Enligt forskarna är svaret klart:

Överst på pallen i VM i empati står Ecuador med Saudiarabien och Peru som silver- och bronsmedaljörer, medan Litauen hamnar på jumboplats i sällskap med länder som Venezuela, Estland och Polen.

Stor undersökning

Mer än 100000 personer fördelade på 63 olika länder deltog i enkätundersökningen, som bland annat letade efter empatiska känslor och personlighetsdrag samt så kallat prosocialt beteende – alltså handlingar då människor hjälper, tröstar eller samarbetar med andra.

Undersökningen har beskrivits som den mest omfattande globala studien av empati.

Här är 10 i topp för de mest empatiska länderna:

  1. Ecuador
  2. Saudiarabien
  3. Peru
  4. Danmark
  5. Förenade Arabemiraten
  6. Korea
  7. USA
  8. Taiwan
  9. Costa Rica
  10. Kuwait

William Chopik, studiens forskningsledare, förklarar att han är överraskad över att se de tre mellanösternländerna Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Kuwait hamna så högt på listan med tanke på en lång historia av krig och konflikter i regionen.

Enligt honom kan förklaringen vara att studien inte gjorde någon skillnad mellan att känna empati för människor i det egna landet och människor från andra länder.

Se hur ditt land klarar sig

I undersökningen definierade forskarna empati som förmågan att sätta sig in i andra människors känslor och perspektiv.

För att mäta graden ombads försöksdeltagarna bland annat att ranka en lång rad påståenden som: ”Jag är ofta bekymrad för personer som inte är lika lyckligt lottade som jag”. De tillfrågades även om hur ofta de hjälpte främmande personer.