SANNINGSSERUM

I filmerna om Harry Potter får flera rollfigurer ett sanningsserum. I den verkliga världen är effekten av ämnet dock tveksam.

© WARNER BROS

Här är verklighetens sanningsserum

I filmerna om Harry Potter tvingar ett sanningsserum personer att tala sanning. I verkligheten finns det liknande ämnen som kan få dig att slinta med tungan.

Sanningsserum existerar – åtminstone i form av ämnen med en liknande effekt. Termen täcker läkemedel som verkar dämpande och lugnande.

Serumet kan exempelvis framställas av atropin och skopolamin, som är gifter från familjen potatisväxter. Gifterna blockerar ett ämne i hjärnan som överför signaler mellan nervcellerna.

Ämnena har exempelvis använts för att få en anklagad person att vara mindre på sin vakt under förhör och pladdra om händelser som han eller hon annars försöker dölja.

Sanningsserum kan få motsatt effekt

Även i behandlingar av patienter med psykiska sjukdomar har sanningsserum ibland använts för att minska personens hämningar. Tanken är att patienten ska avslöja sina tankar som hon eller han annars inte vill dela med andra.

Den verkliga nyttan med sanningsserum är dock tvivelaktig eftersom ämnena även verkar genom att stimulera fantasin och framkalla kraftiga hallucinationer.

Därmed kan sanningsserum få motsatt effekt: Hjärnan fabricerar övertygande lögnhistorier i stället för att få personen att röja sina innersta hemligheter.

Gift sänker garden

Atropin och skopolamin fungerar som ett sanningsserum på så sätt att det blockerar signalsubstanser, vilket leder till att hjärnan blir trög.